Významná genetická onemocnění bíglů

MLS
Musladin-Leuke Syndrom (MLS) je dědičné onemocnění ovlivňující vývoj a strukturu pojivové tkáně a projevující se rozsáhlou fibrózou kůže a kloubů, zasahuje i srdce. Typickými projevy je možné postiženého jedince identifikovat ve věku 2–4 týdnů. Někteří jedinci brzy umírají, ale jsou popsány i případy, kdy se dožili normálního věku. MLS je onemocnění recesivně dědičné a byl na něj vyvinut test.
https://www.genomia.cz/cz/test/mls/

NCCD
Cerebelární abiotrofie (NCCD) je neurodegenerativní onemocnění charakterizované řadou klinických příznaků způsobujících dysfunkci mozečku, jako je disymetrická ataxie, široce založený postoj, ztráta rovnováhy a tělní třes. Projevy jsou viditelné již ve věku tří týdnů. Postižení jedinci vykazují abnormálně široký postoj, ztrátu rovnováhy, nesymetrickou chůzi s neschopností regulovat rychlost a rozsah pohybu. Mutace způsobující NCCD je děděna autosomálně recesivně a je k dispozici test.
https://www.genomia.cz/cz/test/nccd/

IGS
Imerslund-Gräsbeck syndrom (IGS) neboli střevní malabsorpce kobalaminu je charakterizovaná neprospíváním, neutropenií, snížením sérového kobalaminu (Cbl) a neregenerativní anémií. K dalším příznakům patří chronické nechutenství, megaloblastické změny kostní dřeně, methylmalonová acidurie a homocysteinémie. Střevní malabsobce je autosomálně recesivní onemocnění a byl na ni vyvinut test.
https://www.genomia.cz/cz/test/igs-beagle/

Deficit faktoru VII
Faktor VII (FVII) je vitamin K dependentní glykoprotein. Je syntetizovaný v játrech a vylučovaný do krevního oběhu jako jednořetězový zymogen, který po aktivaci hraje klíčovou roli v zahájení koagulace. Deficit faktoru VII nepříznivě ovlivňuje srážlivost krve a způsobuje tak nadměrné krvácení v případě jakéhokoli zranění či jiného zásahu do organismu (operace). U některých postižených jedinců byla popsána normální srážlivost krve, a tak je test FVII obecně považován za méně významný.
https://www.genomia.cz/cz/test/faktorvii/

Lafora epilepsie
Epilepsie je jedna z nejčastějších chronických neurologických onemocnění u psů. Onemocnění Lafora je typ dědičné epilepsie, která se projevuje až ve věku 5 – 6 let psa nebo později. Zahrnují především myoklonus (nepravidelné prudké záškuby svalů typické pro epilepsii) a s postupem času se kromě zvyšování frekvence záchvatů a nekontrolovatelného škubání přidávají i jiné neurologické symptomy jako ataxie, mrkání, slepota nebo demence. Jde o onemocnění neléčitelné a fatální. Genetický test byl vyvinut a je doporučován.
https://www.genomia.cz/cz/test/lafora/

Další onemocnění bíglů

Hypotyreóza
Nedostatečnost funkce štítné žlázy, nebo-li hypotyreóza, se projevuje nadváhou, zimomřivostí, nadměrným vypadáváním srsti (zejména na bocích a na ocase), letargií až apatií. Léčba je poměrně jednoduchá – doživotní podávání léků nahrazujících hormony štítné žlázy. Vzhledem ke komplexnosti endokrinního systému, nebyla dědičnost tohoto onemocnění zatím objasněna. 

POAG
Glaukom je rozmanitá skupina onemocnění, která postupně vedou k oslepnutí v důsledku ztráty retinálních gangliových buněk a poškození zrakového nervu. Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG) se vyznačuje zvýšeným nitroočním tlakem, ztrátou sítnicových gangliových buněk a atrofií zrakového nervu. Příznaky se u bíglů objevují od 9 do 18 měsíce věku a zahrnují bolestivost oka, křečové stahy víček, rozšíření zornice a jiné.

PK deficit
Deficit pyruvátkinázy (PK Def.) způsobuje dědičné hemolytické onemocnění charakteristické nedostatkem klíčového enzymu anaerobní glykolýzy, vedoucím k destrukci červených krvinek ve slezině a následnou chudokrevností. Na testování PK deficitu je k dispozici genetický test.

Vyhřeznutí třetího víčka
Při vyhřeznutí slzné žlázy třetího víčka dochází k otoku a zčervenání. Dědičný mechanismu nebyl objasněn, ovšem je patrné, že roli hraje i okolní prostředí a stres organismu (např. infekce, přezubování). Stav je možné řešit chirurgickým odstraněním slzné žlázy nebo jejím přišitím zpět na místo. 

Kryptorchismus
Absence jednoho nebo dvou varlat je stav, který nemá zcela objasněný genetický mechanismus. V určitých rodinách se vyskytuje častěji než v jiných.

SRM
Na steroidy responzivní meningitida je projevuje již u mladých jedinců letargií, bolestivostí krku, lézemi v dutině ústní, horečkou a někdy i střevními potížemi. Jedinou možnou léčbou je podávání steroidů (prednison). Příčina SRM u bíglů je v tuto chvíli neznámá, ale velmi pravděpodobně existuje genetická dispozice k onemocnění. Tato hypotéza  je zatím neověřená, ale vzhledem ke skutečnosti, že onemocněním trpí poměrně vysoký počet bíglů, ve srovnání s poměry u jiných plemen, je to vysoce pravděpodobné. Výzkum dědičnosti SRM aktuálně probíhá ve Velké Británii.

DKK
Dysplazie kyčelního kloubu je postižení kloubu kyčle, kdy je rozvolněno spojení s pánevní končetinou. Onemocnění je děděno polygenetický s tím, že na stav má značný vliv vnější prostředí, strava a způsob držení a zatížení psa. Menší a lehčí plemena, včetně bíglů, zpravidla neprojevují problémy ani ve vysokém věku.

Autoři: Alice Čančíková, Jana Smejkalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *