Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu vystaveným plemennou knihou členských států FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo členských států FCI, po dosažení věku 10 měsíců.

Beagle Club ČR zadává čekatelství titulů CACT a res.CACT na těchto klubových zkouškách: BZH, BZ, ZH, ZVVZ.

Dále je možné získat čekatelství titulů CACT a res.CACT na zkouškách klubů, s kterými má BC ČR pro daný rok reciproční dohodu (naleznete na stránkách https://www.cmkj.eu) a u OMS, které zažádali o souhlas pro danou zkoušku (https://www.cmkj.eu).

Zkušební řád a veškeré dokumenty ohledně zkoušek naleznete zde: https://www.loveckypes.cz

K vystavení certifikátu zašlete fotokopii průkazu původu psa a fotokopii tabulky ze zkoušek poštou na adresu:

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2a

14100 Praha 4-Chodov

Elektronicky:
stodolova@cmkj.info nebo osobně.

Další informace: Referentka pro výcvik Lucie Kurešová
vycvikar@beagleclub.cz