POSTUP ADMINISTRATIVY CHOVU

POSTUP UCHOVNĚNÍ

1.  Po splnění podmínek zařazení do chovu zašlete poradci chovu e-mailem následující dokumenty:

  • Kopii průkazu původu (sken)
  • Kopie posudků z výstav (skeny), které jsou nutné pro uchovnění (výsledky je nutné mít zapsané v průkazu původu)
  • Kopii tabulky ze zkoušek
  • Certifikát genetického profilu s ověřením identity (doporučujeme využít dvojtest Lafora + genetický profil)
  • 2 fotografie jedince (postoj a portrét) v tiskové kvalitě (do webové databáze a zpravodaje)
  • Potvrzení o zaplacení poplatku za uchovnění (viz poplatky)

2. Poradci chovu zašlete originál průkazu původu. Poradce chovu do něj potvrdí splnění podmínek zařazení do chovu a zašle vám jej zpět.

3. Potvrzený originál průkazu původu zašlete nebo osobně zaneste na Plemennou knihu ČMKJ (Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00), kde do originálu průkazu původu vyznačí chovnost jedince.

Chovatelské dokumenty (krycí listy, rodokmeny, posudky atd.), prosím, nefoťte mobilními telefony, naopak využijte skenovací aplikace (např CamScanner, Genius Scan, Google Drive Scanner) nebo kancelářský skener.

POSTUP ADMINISTRATIVY CHOVU

OD KRYTÍ PO ZÁPIS VRHU ŠTĚŇAT

1. Majitel chovné feny a majitel krycího psa po krytí vyplní a podepíší krycí list (ke stažení z webu BC – viz klubové dokumenty). Při sestavování chovných párů mějte na paměti, že alespoň jeden z páru musí být otestován na epilepsii typu Lafora a výsledek tohoto genetického vyšetření musí být prostý (N/N).

2. Nejpozději do osmi dnů po uskutečnění krytí odešlete krycí list emailem poradkyni chovu. Poradkyně chovu vám krycí list potvrdí podpisem a razítkem a zašle zpět. Potvrzený krycí list je doklad, který se přikládá k přihlášce vrhu pro zápis štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

3. Po narození vrhu zaplaťte poplatek za zapsaná štěňata na účet BC (viz poplatky).

4. Nejpozději do 3 týdnů od narození štěňat vyplňte přihlášku vrhu (ke stažení z webu BC – viz klubové dokumenty) a zašlete ji na Plemennou knihu ČMKJ (Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00). Do přihlášky vrhu zapisujte štěňata v pořadí nejprve psy, poté feny - jméno, pohlaví a zbarvení. Součástí přihlášky vrhu je potvrzený krycí list, případně další přílohy (výstavní výsledky rodičů, výsledky zkoušek rodičů, zdravotní výsledky rodičů aj.). Pokud na ČMKJ dosud nebyl zaslán PP matky nebo otce vrhu k vyznačení chovnosti a zapsání chovnosti do plemenné knihy, je potřeba originál PP zaslat nejpozději spolu s přihláškou vrhu. V PP musí být na zadní straně od poradce chovu zapsáno datum, kdy byly spněny podmínky zařazení do chovu. Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, zašlete na plemennou knihu i kopii certifikátu mezinárodně uznané chovatelské stanice (není-li název CHS ještě potvrzen, vyplňte do kolonky chovatelská stanice "zažádáno").

5. Na plemenné knize přidělí štěňatům čísla zápisu a přihlášku zašlou emailem poradkyni chovu BC. Po kontrole a zaevidování, pošle poradkyně chovu přihlášku vrhu emailem chovateli, který ji vytiskne.

6. Na základě přidělených čísel zápisu nechte štěňata na veterině označit čipem (případně i tetováním). Do vytištěné přihlášky vrhu pak nalepte čipová čísla (EAN kód).

7. Veterinář v přihlášce vrhu potvrdí označení štěňat a zároveň vyplní její přílohu.

8. Přihlášku vrhu zašlete zpět na plemennou knihu ČMKJ. Z plemenné knihy následně obdržíte poštou, za příslušný poplatek, průkazy původu štěňat.

9. Přílohu přihlášky vrhu zašlete na adresu poradkyně chovu nebo emailem.

Chovatelské dokumenty (krycí listy, přílohu přihlášky vrhu atd.), prosím, nefoťte mobilními telefony, naopak využijte skenovací aplikace (např CamScanner, Genius Scan, Google Drive Scanner) nebo kancelářský skener.