POSTUP ADMINISTRATIVY CHOVU

POSTUP UCHOVNĚNÍ

1.  Po splnění podmínek zařazení do chovu zašlete poradci chovu e-mailem následující dokumenty:

  • Kopii průkazu původu
  • Kopie posudků z výstav, které jsou nutné pro uchovnění (výsledky je nutné mít zapsané v průkazu původu)
  • Případně kopii tabulky ze zkoušek
  • Certifikát genetického profilu s ověřením identity (doporučujeme využít dvojtest Lafora + genetický profil)
  • 2 fotografie jedince (postoj a portrét)
  • Potvrzení o zaplacení poplatku za uchovnění (viz poplatky)

2. Poradci chovu zašlete originál průkazu původu. Poradce chovu do něj potvrdí splnění podmínek zařazení do chovu a zašle vám jej zpět.

3. Potvrzený originál průkazu původu zašlete nebo osobně zaneste na Plemennou knihu ČMKJ (Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00), kde do originálu průkazu původu vyznačí chovnost jedince.

POSTUP ADMINISTRATIVY CHOVU

OD KRYTÍ PO ZÁPIS VRHU ŠTĚŇAT

1. Majitel chovné feny a majitel krycího psa po krytí vyplní a podepíší krycí list (ke stažení z webu BC – viz klubové dokumenty). Psy zapsané v české plemenné knize lze použít ke krytí pouze v případě, že splnili podmínky zařazení do chovu a mají od poradkyně chovu na zadní straně PP zařazení do chovu potvrzeno. U zahraničních krytí je prokázání chovnosti krycího psa na straně držitele feny. Krycí pes musí splňovat chovné podmínky země, kde je v době krytí zapsán v plemenné knize. Při sestavování chovných párů mějte na paměti, že alespoň jeden z páru musí být otestován na epilepsii typu Lafora a výsledek tohoto genetického vyšetření musí být prostý (N/N).

2. Do 8 dnů po uskutečnění krytí odešlete celý krycí list na adresu poradkyně chovu (ne doporučeně, pro jistotu si ale dokument oskenujte). Ta vám krycí list orazítkuje, podepíše a zašle zpět. Ponechá si jen jeho spodní ústřižek. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je doklad, který se přikládá k přihlášce vrhu pro zápis štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

3.  Po narození vrhu zaplaťte poplatek za zapsaná štěňata na účet BC (viz poplatky).

4.  Do 3 týdnů od narození štěňat vyplňte přihlášku vrhu (ke stažení z webu BC – viz klubové dokumenty) a zašlete ji na Plemennou knihu ČMKJ (Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00). Do přihlášky vrhu zapisujte štěňata v pořadí NEJPRVE PSY, PAK FENY. Součástí přihlášky vrhu je vyplněný, podepsaný a orazítkovaný krycí list. V případě zahraničního krytí přiložte i kopii PP otce štěňat. Pokud na ČMKJ dosud nebyl zaslán PP matky nebo otce vrhu k vyznačení chovnosti a zapsání chovnosti do plemenné knihy, je potřeba originál PP zaslat spolu s přihláškou vrhu. V PP musí být na zadní straně od poradce chovu zapsáno datum, kdy splnil podmínky zařazení do chovu. Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, zašlete na plemennou knihu i kopii certifikátu mezinárodně uznané chovatelské stanice.
5. Na plemenné knize přidělí štěňatům čísla zápisu a přihlášku zašlou poradci chovu BC. Po kontrole a zaevidování, pošle poradce chovu přihlášku zpět chovateli.
6. Na základě přidělených čísel zápisu nechte štěňata na veterině označit čipem, případně i tetováním. Do přihlášky vrhu pak nalepte čipová čísla (EAN kód).
7. Veterinář v přihlášce vrhu potvrdí označení štěňat a zároveň vyplní její přílohu.
8. Přihlášku vrhu zašlete zpět na plemennou knihu ČMKJ. Z plemenné knihy následně obdržíte poštou, za příslušný poplatek, průkazy původu štěňat.
9. Přílohu přihlášky vrhu zašlete na adresu (ne doporučeně, pro jistotu si ale dokument oskenujte) poradce chovu.