Beagle Club ČR vydává jednou ročně zpravodaj, který obdrží všichni stávající i budoucí členové. Stále je i možnost objednání Katalogu chovných psů 2018 i Zpravodaje 2019

Obě tiskoviny jsou zároveň v prodeji i pro všechny zájemce z řad nečlenů klubu.

Výtisky objednávejte na e-mailu . Po e-mailu proběhne domluva ohledně předání a zaplacení.

Ceny pro členy

Katalog: první výtisk zdarma a každý další výtisk 200 Kč

Zpravodaj: první výtisk zdarma a každý další výtisk 200 Kč

Poštovné: v každém případě na náklady klubu

Ceny pro nečleny

Katalog: 400 Kč/ks

Zpravodaj: 400 Kč/ks

Poštovné: paušální poplatek 100 Kč za zásilku v jakékoli kombinaci

Katalogy a zpravodaje