Historie

beagle_FB_profil2

V roce 2020 Beagle Club ČR oslavil výročí 30 let od založení

Za datum vzniku Beagle clubu v České republice je považováno datum symbolického založení 6. 7. 1990 u příležitosti konání Světové výstavy psů v Brně. Necelá dvacítka zakládajících členů se sešla na zakládající členské schůzi dne 27. 10. 1990, kde schválili organizační řád – tehdy ještě Beagle Clubu ČSFR – a také první Podmínky chovu (dnes Chovatelské podmínky) a Chovné podmínky pro plemeno bígl (dnes Podmínky zařazování do chovu) platné od 1. 1. 1991. Do té doby zastřešoval chov plemene bígl Klub chovatelů honičů.

Prvním předsedou Beagle Clubu se stal RNDr. Petr Dvořák, spolu s ním první organizační řád podepisovaly a za správnost odpovídaly Ing. Anna Krejzková a Blanka Budková.

Zakládající členové si zaslouží velké poděkování za jejich vize fungování klubu a rozvoje plemene bígl u nás. Budoucnost bígla viděli jako budoucnost loveckého psa s úžasnou pracovitostí a záviděníhodnou povahou. Udělali velký kus práce, aby toto plemeno u nás uvedli do povědomí veřejnosti, aby mu poskytli co nejširší genetickou základnu a aby z něj udělali výstavně úspěšného psa mezi ostatními plemeny. Mnozí z nich se stali nejen zkušenými chovateli, dlouholetými funkcionáři klubu, ale později také rozhodčími z exteriéru i výkonu. Všem za jejich úsilí a lásku k bíglům jménem klubu děkuji.

Za 30letou historii klubu se na jeho fungování podílela celá řádka lidí ve výboru a hlavně stovky a stovky členů. V letech největšího rozkvětu měl Beagle Club i přes 400 členů.