Beagle Club ČR disponuje rozsáhlou databází bíglů propojenou s evidencí majitelů. Vstup do databáze je možný pouze s vytvořeným uživatelským účtem. Členům Beagle Clubu ČR je uživatelský účet zřizován automaticky se vznikem členství. Pokud již jste členem Beagle Clubu ČR a nemáte svůj uživatelský přístup, obraťte se prosím na

Na přihlašovací stránce informačního systému - databáze si můžete zřídit přístup také jako nečlen a to vyplněním žádosti o přístup, nebo vyplněním elektronické přihlášky do klubu.

 Informační systém umožňuje přihlášeným uživatelům spravovat údaje o svých psech i o své osobě, doplňovat fotografie, prohlížet dynamicky stavěné rodokmeny, evidovat platby za služby, hlásit se na akce a mnoho dalších užitečných funkcí.

NÁVODNÁ VIDEA