Možná by to každého hned nenapadlo, ale bígl a dogdancing jdou krásně dohromady! Dogdancing je sport, ve kterém musí pes a páníček fungovat jako dokonale sehraný tým. Oba se neustále učí novým kouskům, trikům a tanečním kreacím, které spolu předvádějí do rytmu hudby. Dogdancingem si tak mezi sebou utužují vztah dvou nerozlučitelných parťáků.

V dogdancingu se lze účastnit buď závodů, které se dělí na Heelwork to MusicFreestyle, nebo lze skládat postupové zkoušky. Rozdíl spočívá v tom, že choreografii pro závody může psovod jakkoli uzpůsobit potřebám týmu, kdežto u zkoušek je přesně dáno, jaké prvky musí být předvedeny.

Zkoušky se dělí na 4 divize, a to: 

 • Freestyle
 • Dances with Dogs
 • Heelwork to Music
 • Musical Dressage

Každá z divizí se skládá ve třech stupních obtížnosti. První je nejjednodušší, třetí nejtěžší. U každého stupně obtížnosti jsou stanoveny konkrétní prvky, které tým musí předvést. V každém stupni obtížnosti je zkoušky možné splnit na Výborně, Velmi dobře nebo Dobře, ale pouze známka Výborně umožňuje postoupit na vyšší stupeň v dané divizi. Se zvyšující se úrovní zkoušek stoupá především náročnost triků. Ty nejlepší a nejsehranější týmy pak předvádějí choreografie, při kterých se tají dech.

Když tým splní obtížnost stejného stupně u všech divizí, získává pes titul Master of Dogdancing 1, 2 nebo 3. Pokud má navíc všechny dvojkové zkoušky splněné na Výborně, tak při splnění každé divize ve třetím stupni obtížnosti na známku Výborně získává pes titul Master dané divize. 

Úspěchy

Dogdancingu se zatím věnuje spíše hrstka bíglů. Nejúspěšnější je zatím fena Adorable Andromeda of Great Olympia, která je jediným bíglem v ČR, který má složený i druhý stupeň zkoušek a je tedy Master of  Dogdancing 2 a je Masterem divize Musical Dressage.

 • Master of dogdancing 1:
  Divine Demosthenes of Great Olympia
  Brandy Tergy
  Bombay Saphire Tergy
 • Master of dogdancing 2
  Adorable Andromeda of Great Olympia
 • Master of Dogdancing Musical Dressage
  Adorable Andromeda of Great Olympia

Zastřešující organizace