Na klubových a speciálních výstavách do soutěže postupují všichni jedinci jiného než trikolorního zbarvení, kteří byli oceněni známkou výborná a umístěni na 1. nebo 2. místě a nebyli poraženi jiným jedincem jiného než trikolorního zbarvení. Titul může být automaticky zadán jedinci BOB/BOS/BOJ/BOV. Rozhodčí má právo titul nezadat.

Prohlédnout si

Držitelé titulu

13. 09. 2023

Český šampion práce
Roman Mikeš

Gaudí Mantis

7.11.2018

Český šampion práce
Kiriakovská Atina


Flirt Vodka Tergyan


24.10.2018

Český šampion práce
Kurešová Lucie

Bindy Darest

27.9.2016

Český šampion práce
Bartoňová Jana


Upgrade Nick Sunny Side

21.10.2015

Český šampion práce
Bartoňová Jana


Kind Black Joker Perla Vltavy

9.11.2011

Český šampion práce
Budkovi Jan + Barbora


Carpe Diem z Vrbové Lhoty

9.11.2011

Český šampion práce
Budkovi Jan + Barbora


Ulradi’s Hot Dog

4.3.2009

Český šampion práce
Budkovi Jan +Barbora


Nannuk Tergy

24.8.2007

Český šampion práce
Krejzková Anna


Originál Tergy


22.9.2000

Český šampion práce
Frnčová Lenka

Xailo het Hulterhof