Naše iniciativa Bígl v nouzi, pomáhá psům v různých spolcích a útulcích nejen napříč republikou, ale také spolupracujeme se spolky na Slovensku a v Polsku. Na náš transparentní účet k tomuto určený získáváme peníze převážně od dárců a sympatizantů z řad členů BC, od členů uzavřených facebookových skupin věnujících se plemenu bígl, také ale prodejem na našem klubovém stánku a facebookovými aukcemi. Se stánkem, už jsme se účastnili mimo klubových výstav, dvakrát umísťovací výstavy Chcete nás v Brně, dvakrát závodu Hard Dog race a také Mega srazu bíglů na rozhledně Karasín. FB aukce pořádáme na jaře a na podzim. K tomu máme speciální FB stránku AUKCE pro bígly v nouzi.