Výzva pro uchazeče o sportovní titul – Aktivní šampion 2023 .
Všichni, kdo splnili podmínky pro udělení titulu Aktivní šampion, prosíme o zaslání oskenovaných podkladů.
Email: vycvikar@beagleclub.cz
Uzávěrka: 16. 1. 2024
Podmínky naleznete zde: https://www.beagleclub.cz/aktivni-sampion-bc-cr/