Všichni adepti titulu Klubový šampion, kteří splnili podmínky pro udělení titulu, nechť pošlou podklady Evě Ošťádalové na mail beagleclub.sampion@seznam.cz, a to nejpozději do 10. ledna 2023!

PRAVIDLA SOUTĚŽE