Rok 2020 byl celkově nestandartní. Kvůli jarní karanténě v nouzovém stavu propukl velký zájem také o opuštěné psy v útulcích a spolcích. Tímto se dá vlastně říct, že pro psy v nouzi to byl šťastný rok.

I nám se podařilo několik aktivit, na které jsme pyšní.

Začátkem roku jsme spolu s členy Bíglmánie a MS spolku pomohli dvěma křížencům bígla z útulku na Vysočině, který nemá mezi záchranáři dobrou pověst. Oba byli v útulku velmi dlouhou dobu, několik let téměř bez inzerce (jeden 4 roky a druhý 7 let) a tím pádem s velmi malou šancí na nový domov. Díky umístění ve Víceúčelovém zařízení v Borovně našli nový domov během tří měsíců.

To byla událost, z které jsme měli velkou radost.

O to větší, že v květnu se nám podařilo ze stejného útulku přivézt dnes již maskota roku 2020 křížence bígla Draga.

Draga se ujal Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, v dočasném domově byl u předsedkyně klubu, a proto jsme měli možnost jeho hledání nové rodiny i život v „dočasce“ prezentovat téměř on-line a na sociálních sítích z něj udělat malou mediální hvězdu.

Moc bych tímto chtěla Moravskoslezskému spolku a Víceúčelovému zařízení v Borovně poděkovat za to, že nikdy neodmítnou žádného bígla, který je v nouzi.

S Víceúčelovým zařízením v Borovně a paní Andreou Kolmanovou jsme začali letos spolupracovat mnohem více. Naše iniciativa pomohla Borovnu finančně částkou téměř 80 000.- Kč

Borovno na naši žádost přijalo letos více než 11 bíglů, z toho pět nalezených v brdských lesích, vyhozených ze zrušené množírny. Kauzu řeší Policie ČR.

Také se nám podařilo společně sestavit petici proti usmrcování psů plemene Bígl při výrobě léku Polyglob. Petice se chystá brzy i v elektronické verzi, bude tím pádem přístupnější širší veřejnosti. Prozatím ji bylo možné podepsat pouze na akcích, které pořádal Beagle Club nebo na akcích, kterých jsme se s naší iniciativou účastnili.

Primárně pomáháme bíglům prostřednictvím financováním. Naše pomoc spočívá v tom, že spolkům a útulkům, kteří se bíglů či kříženců bíglů ujmou, pošleme finanční dar na veterinární péči a krmení.

V roce 2020 jsme takto přispěli 12 spolkům.

Peníze na účet získáváme od dobrovolných dárců, kterým tímto opravdu moc děkujeme, ale také prodejem reklamních předmětů. Letos se jedná o částku 86 350.- Kč

Mimo klubových výstav a tábora, kde již tradičně prodáváme, jsme letos v našem volném čase byli se stánkem na třech „pejskařských “ akcích.

Na každé jsme prezentovali Beagle Club a jeho iniciativu Bígl v nouzi.

Neméně významným zdrojem příjmů na transparentní účet jsou internetové aukce a Tichá aukce, která se již několik let pořádá v rámci zimní klubové výstavy.

Ale nejen finanční je naše pomoc. Aktivně se podílíme na převozech psů a na sdílení inzerátů a tím hledání nových domovů. K tomu máme FB stránku Bígl hledá domov

https://www.facebook.com/biglhledadomov/.

Pro pořádání aukcí slouží FB stránka Aukce pro bígly v nouzi

https://www.facebook.com/biglvnouzi/.

60% naší práce je vlastně soustředěná na facebooku.  Proto bych také chtěla poděkovat administrátorkám FB skupiny Bígl Monice Polehňové a Romaně Přikrylové, které naši iniciativu podporují a vždy nám dají prostor k propagaci a také organizátoru bíglího Mega srazu Danu Kubíčkovi, který je na svých akcích náš velký propagátor.

Děkujeme, spolupráce se všemi je nám velkou ctí.

Pomoc bíglům v nouzi je pro nás významná. Jako chovatelé, majitelé adopovaných psů a milovníci tohoto plemene, cítíme odpovědnost za jedince, kteří se do nouze dostanou.