Genetická laboratoř Genomia zavádí test CSNB (Kongenitální stacionární noční slepota) pro bígly.
Informace o CSBN: Kongenitální stacionární noční slepota je dědičné onemocnění, které se projevuje degenerací sítnice. Podstatou onemocnění je dysfunkce ON-bipolárních buněk, což jsou sekundární neurony sítnice. Nemoc se zpočátku projevuje noční slepotou, postupně se ale vyvíjí a může vést k úplnému oslepnutí.