Bígl je bystrý a živý pes, vynikající stopař s dobrým čichem a se stálou chutí do práce. Také je to náruživý a hlasitý lovec. V minulosti býval bígl chován hlavně pro své lovecké přednosti, v současnosti ho využívá jen hrstka myslivců, a tak se z něj vůlí člověka stává plemeno společenské.

Bígla není obtížné vycvičit, avšak potřebuje autoritu. Zvláštní důraz by měl být kladen na nácvik poslušnosti, zvláště na důsledné přivolání. Les totiž pro bígla ukrývá plno lákadel, kterým bez zvládnuté poslušnosti těžko odolá.

Bíglové nejčastěji skládají Barvářské zkoušky honičů (BZH), Barvářské zkoušky (BZ), ale můžou se zúčastnit také Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře (ZVVZ) a Zkoušek honičů (ZH).

Beagle Club ČR míval splnění lovecké zkoušky BZH jako povinnou podmínku pro zařazení psa do chovu. Dnes je splnění BZH u bíglů pouze jednou ze tří možných variant, jak pro zařazení psa do chovu postupovat.

Složením lovecké zkoušky (BZH, ZH, ZVVZ) má bígl stejně jako mnoho jiných loveckých plemen podmíněno získání šampionátu krásy. 

BZH – disciplíny

Barvářské zkoušky honičů kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé. K těmto zkouškám mohou být připuštěni psi od stáří 12 měsíců.

BZH se skládají z 5 disciplín a každá z nich je hodnocena zvlášť. K úspěšnému splnění zkoušky nesmí pes z žádné disciplíny dostat 0 bodů. Disciplíny je možné vykonat buď na řemeni, nebo na volno. Pořadí disciplín určují rozhodčí.

Poslušnost:
Poslušnost psa rozhodčí sledují a hodnotí v průběhu celé zkoušky.

Vodění:
Vodění psa má vůdce možnost předvést na řemeni, nebo volně. Pes má jít klidně vedle levé nohy vůdce nebo na šoulačku za vůdcem. Má jít tak, aby nepřekážel, nepředbíhal, netahal vůdce nebo za ním nezaostával. Vodítko přehozené přes rameno nesmí vůdce držet.

Odložení:
Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného, nebo volně. Pes má být odložen na plně rozvinutém barvářském řemeni a příhodném, klidném místě v lesním porostu. Vůdce přiváže psa na místě, které mu rozhodčí určí. Společně s rozhodčími skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí a vyčká dalších 5 min., dokud mu rozhodčí nedá povel, aby si pro psa došel. Pokud je pes odložen volně, může mít na sobě obojek a volně položený barvářský řemen, případně může být u psa odložený batoh, kabát. Odložení může být vykonáno jak samostatně, tak hromadně s jinými psy.

Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané (nepobarvené) stopě:

Stopa musí být minimálně 3 hodiny stará. Stopní dráha je minimálně 500–550 kroků dlouhá. Na konci stopní dráhy musí být položena vyvrhnutá a zašitá černá zvěř. Asi v polovině dráhy se nachází označené lože, odkud se vypouští pes, vypracovává-li stopu jako „hlásič“ nebo „oznamovač“. Asi 50 kroků před koncem stopy je vyznačeno místo, odkud se vypouští pes pracující jako „vodič“.

Vodič –  Pes je nasazen na označený nástřel, naveden na směr stopní dráhy a pak pracuje na plně rozvinutém barvářském řemeni, nebo volně v těsném kontaktu s vůdcem (+ 5 bodů).

Hlásič – Pes pracuje k loži stejně jako vůdce, odkud je vypuštěn aby zvěř našel a do 10 minut hlásil.

Oznamovač – Vůdce předem ohlásí rozhodčím, jak bude pes oznamovat střelenou zvěř. Pes musí nalezení zvěře oznámit do 15 minut od vypuštění z lože a následně dovést vůdce ke střelenému kusu.

Chování u kusu:

Rozhodčí sledují, jak se pes u dohledaného kusu divočáka chová. Pes se nesmí střeleného prasete bát a nesmí ho ani načínat. Pokud pes u kusu předvede, že je talent a zahlásí, je mu to připočteno k dobru. 

Disciplíny – BZ

Hlavním rozdílem mezi BZH a BZ je disciplína Práce před barvou, kterou lze vykonat jako šoulačku, nebo následování. Podstatou obou variant disciplíny je klidná práce v lese bez výrazných signálů či povelů.

Šoulačka je zjednodušeně řečeno chůze u nohy na volno dlouhá cca 120 kroků. Vůdce asi po 30 krocích psa tiše odloží a pokračuje sám dalších 30 kroků. Pak psa tiše a nenápadně přivolá. To se opakuje ještě jednou, akorát místo přivolání vůdce vystřelí. Potom se vrátí k psovi a připne ho na řemen. Po celou dobu musí pes zůstat klidný.

Následování probíhá obdobně, pes vůdce následuje u nohy a může jít volně nebo na řemeni. Oproti šoulačce je rozdíl v tom, že asi po 50 krocích se vůdce zastaví a okamžik vyčká na místě (10–15 s). Pes musí zůstat v klidu stát, sedět nebo ležet. Následně se opět rozejdou a po 50 krocích opět zastaví. Vůdce sejme z ramene pušku a vystřelí. Pes musí zůstat v klidu. 

Druhým rozdílem mezi BZH a BZ je dosled spárkaté zvěře. U BZ je našlapaná stopa navíc pokapaná krví (barvou) a stopa musí být alespoň 12 hodin stará. Jinak pes v rámci BZ vykonává ještě disciplíny vodění a odložení a rovněž je hodnoceno jeho chování po celý čas zkoušek. 

Hodnocená a tituly

Za každou vykonanou disciplínu získává pes s vůdcem body (4, 3, 2, 1, 0), které se násobí koeficientem. Závěrečný součet bodů zařadí výkon psa do I. ceny, II. ceny nebo III. ceny. Ten nejlepší, s nejvyšším počtem bodů, si odnáší titul CACT (res. CACT), případně na ZH CACIT (res. CACIT).

CACT je titul čekatelství pro Českého šampiona práce a CACIT pro Mezinárodního šampiona práce. 

V historii Beagle Clubu ČR je pouze pár jedinců, kteří jsou nositeli titulu Český šampion práce:

  • Xailo het Hulterhof
  • Originál Tergy
  • Nannuk Tergy
  • Carpe Diem z Vrbové Lhoty
  • Ulradi’s Hot Dog
  • Kind Black Joker Perla Vltavy
  • Upgrade Nick Sunny Side
  • Bindy Darest
  • Flirt Vodka Tergyan

Zkušební řád – https://www.cmmj.cz/Files/44/44b5c111-959b-4bc8-832c-8242ec06ac82.pdf  
pro všechny zkoušky

Organizace
http://www.cmmj.cz/
http://www.cmkj.eu/