Vážení členové Beagle Clubu ČR a příznivci plemene bígl,

chtěl bych tímto vyjádřit své upřímné poděkování všem, kteří se zúčastnili naší Klubové výstavy, dne 1.6.2024.

Velké díky Vám vystavovatelům, kteří předvedli své krásné a skvěle připravené psy. Vaše úsilí, nadšení, péče a láska k plemeni jsou obdivuhodné a přispěly k vysoké úrovni celé výstavy.

Rovněž bych chtěl poděkovat našim váženým rozhodčím, kteří svým profesionálním přístupem a odborným posouzením zajistili spravedlivé a objektivní hodnocení všech vystavených pejsků a fenek. Jejich zkušenosti a znalosti byly klíčové pro zajištění kvality výstavy.

Děkuji sponzorům, Moje Calibra a Dokonalá láska, jejichž velkorysá štědrost nám umožnila předat hodnotné ceny. Tato podpora je pro nás velice cenná a vážíme si jí. A v neposlední řadě bych rád vyjádřil své velké díky organizačnímu týmu. Vaše práce, plánování a praxe zajistily, že výstava proběhla bez problémů a byla radostí pro všechny zúčastněné.

Ještě jednou děkuji všem za skvělou spolupráci a těším se na další společné akce.

S pozdravem
Předseda Beagle Clubu ČR
Martin Peter