Vážení členové Beagle Clubu ČR,

je mou povinností Vás informovat o současném dění v Beagle Clubu České republiky.

Místo, abychom se intenzivně připravovali na společnou oslavu výročí Beagle Clubu v roce 2025, kdy klub oslaví 35 let od svého založení, věnujeme pozornost třem soudním sporům, které s klubem vede paní Eichlerová sama a v jednom případě spolu s dalšími 7 členy klubu. V prvním z těchto sporů už je znám rozsudek, se kterým je mou povinností Vás seznámit.

Poprvé v 34leté historii klubu člen přenáší vnitřní spor klubu mimo klub a obrací se na soud a státní zastupitelstvo. Je důležité zdůraznit, že soudce Krajského soudu v Ostravě několikrát v průběhu obou jednání nabádal obě strany sporu k uklidnění situace a dořešení sporů na členské schůzi. Výbor klubu plánoval členskou schůzi na listopad 2023, poté po prvním soudním jednání na 26.5. 2024. Od tohoto plánu však musel výbor upustit, vzhledem k podané žalobě na neplatnost rozhodnutí členské schůze konané dne 8.7.2023 v Mohelnu, protože ani u druhého možného termínu nebyl ještě znám výsledek soudu. Hlavním důvodem vyčkávání je, že navrhovatelka v průběhu sporu, kdy klub postupně důkazy vyvracel její obvinění z nekalostí, spor nasměřovala na procesní pochybení v organizaci schůze v Mohelnu. Některá z těchto procesních pochybení paradoxně vytvořila sama tlakem na výbor, aby vyhověl jejímu pohledu na věc, jak se později během sporu ukázalo.

Výbor Beagle Clubu požádal advokátku Mgr. Danu Richterovou, která zastupuje Beagle Club v těchto třech sporech o sepsaní situační zprávy, ohledně všech vedených sporů, které jsou podány na Beagle Club. Dále přikládám kompletní rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Pokud máte k předloženému dotazy, připomínky či názory, můžete mi je zaslat na email predseda@beagleclub.cz.

Ve zkratce, soud celou členskou schůzi podle požadavků paní Eichlerové nezrušil, ale zneplatnil některá její rozhodnutí. Důvodem zneplatnění je že: Výbor v pozvánce dne 13. 05. 2023 zveřejnil neurčité body, tak jak je požadovala 1/10 (26 členů) zařadit na program a nijak je nekonkretizoval. Výsledkem dobré vůle výboru vyhovět 1/10 členů a jejich nekonkrétní návrhy zařadit do členské schůze, s tím, aby tyto body žadatelé (26 členů) konkretizovali do 31.5. a výbor je zveřejní na webu Beagle Clubu dne 03. 06.2023 je, že soudce má za to, že členové se nemohli řádně seznámit a rozhodnout v tak krátkém čase, tj. 7dnů před schůzi, a proto zneplatnil některé body členské schůze ze dne 08.07.2023 .Viz. situační zpráva právní zástupkyně klubu a viz. rozsudek.

Výsledkem sporu také je, že soud nezpochybnil členskou schůzi v roce 2014, kdy klub přecházel do právní formy spolku, jak požadovala p. Eichlerová. Naše současné stanovy jsou tedy platné a nic nám nebrání členskou schůzi svolat a naše spory tam hlasováním nezpochybnitelně vyřešit.

Klub má možnost se proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě odvolat, a to ve lhůtě do 12.6.2024. Dávám k diskuzi členské základně, Vaše názory jsou rozhodující.

Ve všech třech sporech nelze najít nic, co by pomohlo zlepšit zájmový chov námi milovaných bíglů s PP, reprezentaci klubu jak na území v ČR, tak v zahraničí, co by pomohlo zlepšit genetickou variabilitu, zdraví nebo povahy psů, co by přispělo k rozšíření členské základny a co by podpořilo chovatele v jejich rozvoji a co by vedlo ke zlepšení jejich odchovů. Je zřejmé, že v pozadí sporů s klubem jde o osobní prestiž, o pocity nedocenění dlouholetých chovatelů ze strany klubu a také o peníze, které jsou vždy až na prvním místě. Je nemorální plýtvat časem členů výboru a penězi klubu na spory, které lze řešit v rámci členské schůze klubu, což nám několikrát důrazně doporučil i soudce.

Apeluji na Vás milí členové, přijďte na členskou schůzi, kterou plánujeme na 31.8.2024, diskutovat a dělat rozhodnutí. Připomínám, že klub je místo pro ty, kteří jednají ke cti klubu, nesníží se k pomluvám, urážkám a poškozování jiných členů, klubu nebo chovu obecně.

Jsme spolek a měli bychom se spolčovat za účelem rozvoje našeho milovaného plemene, protože na úrovni klubu už nejde o naše osobní zájmy, ale o zájmy bíglů s PP.

Na základě podnětů členů v současné době revidujeme veškeré náklady výstav a chovatelského servisu. S rozbory a návrhy výboru budete do konce července seznámeni, abyste si udělali představu o současném a budoucím hospodaření klubu.
Rozhodnutím výboru došlo k organizační změně na pozici Poradce chovu. Prozatím tuto agendu přebírá paní Jana Smejkalová. Výbor děkuje paní Alici Čančíkové za dosavadní práci.

Redakce Beagle Clubu v těchto dnech zpracovává s novou tiskařskou firmou grafickou podobu Zpravodaje 2023 a během tohoto měsíce bude stanoven finální termín pro rozeslání zpravodaje členům.


S pozdravem
Martin Peter
Předseda Beagle Clubu ČR

Ve Vsetíně, 7.6.2024

 

Související dokumenty:

> Sdělení právního zástupce BC

> Usnesení soudu