ODLOŽENO

Pro nezájem za strany majitelů psů je projekt katalogu chovných psů odložen. Prosíme ale majitele chovných psů, aby nadále zasílali vyplněné karty a fotografie. Věříme, že katalog chovných psů v budoucnu vydáme.

Vážení členové klubu, milí bíglaři,
Jak bylo avizováno na loňské členské schůzi, letos pro vás připravujeme KATALOG CHOVNÝCH PSŮ, který v tištěné verzi vyjde na začátku příštího roku a bude distribuován spolu se Zpravodajem 2022. Prosíme tedy majitele chovných psů o spolupráci, aby se nám podařilo katalog vydat kompletní a včas.
Sběr dat bude probíhat následovně:
– v katalogu budou uveřejněni všichni chovní jedinci (psi), tj. ti, kteří mají v PP potvrzenou chovnost. U zesnulých psů ti, u kterých je k dispozici zamrazené semeno
– majitel chovného psa zašle poradkyni chovu (emailem na chov@beagleclub.cz) vyplněnou KARTU CHOVNÉHO PSA, obsahující jméno, datum narození, číslo zápisu, třígenerační rodokmen, kontakt na majitele (případně na osobu, se kterou lze dohodnout podmínky krytí), souhlas se zpracováním údajů, a dále dobrovolné údaje (výsledky výstav a zkoušek, zdravotní výsledky)
– uzávěrka zasílání karet pro již chovné psy je 30. září 2022
– uzávěrka zasílání karet pro psy uchovněné v letošním roce je 30. listopadu 2022
– uzávěrka aktualizace zdravotních výsledků a výsledků výstav a zkoušek je 15. prosince 2022
Ke každému psu zasílejte jednu fotografii (nejlépe v postoji) – horizontální, tisková kvalita (HD). Pokud nezašlete dostatečně kvalitní fotografii, nebude otištěna.

V případě dotazů kontaktujte poradkyni chovu na emailu chov@beagleclub.cz.

KARTA CHOVNÉHO PSA