how to buy tramadol
valium 5
ultram buy
buy cheap tramadol
where to buy xanax
klonopin vs xanax
xanax xr
valium 10 mg
xanax drug
xanax buy
xanax prescription
xanax without a prescription
where to get xanax
ultram tramadol
buy valium
how do i get a prescription for valium
buy tramadol without
where can i buy xanax online
buy tramadol on
order tramadol
pharmacy tramadol
buy prescription tramadol
online tramadol no prescription
purchase tramadol
buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ambien xanax
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol prescription
buy tramadol by c o d
tramadol prescription tramadol
ativan xanax
xanax online
valium side effects
generic xanax
ultram 50 mg
ultram er
generic tramadol
how to get xanax
xanax 2mg
xanax no prescription
order tramadol online
xanax withdrawal
klonopin and xanax
online valium
xanax cheap
valium 10mg
ultram online
where to buy xanax
xanax withdrawal
xanax buy
buy tramadol online with prescription
ambien xanax
how to get xanax
purchase tramadol
ativan xanax
xanax cheap
xanax drug
buy prescription tramadol
xanax prescription
online valium
online tramadol pharmacy
klonopin vs xanax
xanax xr
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
valium 10mg
buy tramadol by c o d
xanax 1mg
valium 10 mg
order tramadol
how do i get a prescription for valium
xanax 2mg
xanax no prescription
valium side effects
buy tramadol without
generic tramadol
buy xanax online
buy xanax no prescription
generic xanax
order tramadol online
xanax online
buy valium online
ultram er
ultram buy
online tramadol prescription
buy cheap tramadol
valium 5
tramadol prescription tramadol
online tramadol no prescription
where can i buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ultram online
buy valium
klonopin and xanax
ultram tramadol
ultram 50 mg
buy tramadol on
ultram online
valium 5
klonopin and xanax
how to get xanax
order tramadol
online valium
buy valium
ultram tramadol
ambien xanax
ativan xanax
how do i get a prescription for valium
buy tramadol by c o d
how to buy tramadol
buy xanax online
xanax 2mg
ultram buy
valium 10 mg
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax no prescription
buy tramadol without
valium side effects
xanax without a prescription
where to get xanax
order tramadol online
klonopin vs xanax
online tramadol prescription
xanax buy
where to buy xanax
xanax online
xanax cheap
where can i buy xanax online
generic xanax
pharmacy tramadol
buy cheap tramadol
generic tramadol
xanax prescription
valium 10mg
xanax withdrawal
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol no prescription
xanax xr
xanax drug
ultram er
prescription for xanax
tramadol prescription tramadol
purchase tramadol
buy prescription tramadol
buy tramadol by c o d
ultram online
order tramadol
ultram buy
ambien xanax
xanax cheap
where can i buy xanax online
tramadol prescription tramadol
order tramadol online
buy xanax online
xanax 2mg
valium side effects
xanax xr
where to buy xanax
xanax withdrawal
ultram tramadol
valium 10 mg
klonopin vs xanax
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax 1mg
generic xanax
generic tramadol
buy cheap tramadol
ultram er
how to get xanax
pharmacy tramadol
online tramadol no prescription
how to buy tramadol
buy valium online
valium 5
xanax on-line
online tramadol prescription
xanax without a prescription
buy valium
ativan xanax
buy tramadol on
online valium
how do i get a prescription for valium
prescription for xanax
purchase tramadol
buy prescription tramadol
valium 10mg
buy tramadol without
ultram 50 mg
xanax drug
klonopin and xanax
xanax online
where to get xanax

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BEAGLE CLUBU ČR

DNE: 21.11.2015 OD 10,00 HOD.

MÍSTO: MOTOREST ROHLENKA

____________________________________________

Vážení členové, přijměte pozvání na členskou schůzi, která bude v tomto roce volební.

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a v její kompetenci je rozhodovat především o změnách Stanov a závazných vnitřních předpisů klubů jako jsou Podmínky zařazování do chovu a Chovatelské podmínky pro plemeno beagle. Členská schůze také schvaluje výši členských příspěvků a ostatních poplatků a volí členy výboru klubu a dozorčí rady, kteří pak dále ve svém volebním období rozhodují o činnosti klubu.

Podle našich stanov je na členské schůzi možné jednat jen o návrzích, které byly předem podány a zveřejněny na webových stránkách klubu. K těmto návrhům mohou být na místě podávány protinávrhy.

Členská schůze je jedinečnou příležitostí, jak podat návrh na změnu ve vnitřních předpisech klubu, pokud vám jejich znění nevyhovuje.

Termín pro podávání návrhů na změny Stanov, Podmínek zařazování do chovu, Chovatelských podmínek, Členských příspěvků a dalších poplatků je 16.10.2015. 

Své návrhy podávejte na email: predseda.beagleclub@seznam.cz.

Uveďte kterého vnitřního předpisu klubu se změna týká, případně také kterého bodu, či článku v předpisu.

Kdo by rád aktivně v dalším období pomohl s rozhodováním výboru klubu, pošlete také prosím  svou Kandidátku – stačí jméno, příjmení a do kterého orgánu klubu kandidujete.

Kandidátky  posílejte do 16.10.2015 na email predseda.beagleclub@seznam.cz.

Návrhy na změny a kandidáti budou zveřejněni na webových stránkách Beagle clubu do 21.10.2015

 Za výbor klubu  Eva Cenková, předseda Beagle clubu ČR

____________________________________________ 

Termín pro zasílání návrhů změn vnitřních předpisů klubu: 16.10.2015

Termín pro zasílání kandidátek do výboru a dozorčí rady: 16.10.2015

Dokumenty BC ČR

Stanovy klubu k 6.12.2014

Chovatelské podmínky

Podmínky zařazování do chovu

Členské příspěvky a chovatelské poplatky

 

Klubové BZH- Hlavenec- CACT- 7.11. 2015

Klubové BZH- Hlavenec- CACIT- 8.11.2015

Zájemci o účast na klubových Barvářských zkouškách honičů (BZH), zasílejte přihlášky na adresu:

Barbora Budková, Horušice 105, Kutná Hora 1, 28401,

email. beagle@beagle.cz, tel. 603 465 484.

PŘIHLÁŠKA & PLATBA 

 Poplatek, zaplaťte na účet Beagle clubu ČR- Komerční banka Brno-město,

č.ú. 27- 0482410247/0100,

Variabilní symbol- číslo zápisu přihlášeného psa, Specifický symbol 6.

Poplatek za zkoušky pro členy Beagle clubu ČR činí 800, – Kč

Více také na→ ZKOUŠKY

!!! POZOR !!!

Změna termínu- 28.11.2015

PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO SPUŠTĚNO

Beagle Club ČR ve spolupráci se ZKO Dolní Přím – Probluz

Vás srdečně zve na

Mistrovství republiky bíglů

s vloženým závodem

Bíglích veteránů,

které se bude konat dne 28.11.2015 v hale Jezdeckého klubu Dolní Přím.

Rozhodčí: Alice Boháčová

PROPOZICE

Aktuální informace a přihlašování

Program: 2x zkouška pro kategorii A1, mistrovský jumping, jumping veteráni, mistrovské agility, agility veteráni.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.