how to buy tramadol
valium 5
ultram buy
buy cheap tramadol
where to buy xanax
klonopin vs xanax
xanax xr
valium 10 mg
xanax drug
xanax buy
xanax prescription
xanax without a prescription
where to get xanax
ultram tramadol
buy valium
how do i get a prescription for valium
buy tramadol without
where can i buy xanax online
buy tramadol on
order tramadol
pharmacy tramadol
buy prescription tramadol
online tramadol no prescription
purchase tramadol
buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ambien xanax
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol prescription
buy tramadol by c o d
tramadol prescription tramadol
ativan xanax
xanax online
valium side effects
generic xanax
ultram 50 mg
ultram er
generic tramadol
how to get xanax
xanax 2mg
xanax no prescription
order tramadol online
xanax withdrawal
klonopin and xanax
online valium
xanax cheap
valium 10mg
ultram online
where to buy xanax
xanax withdrawal
xanax buy
buy tramadol online with prescription
ambien xanax
how to get xanax
purchase tramadol
ativan xanax
xanax cheap
xanax drug
buy prescription tramadol
xanax prescription
online valium
online tramadol pharmacy
klonopin vs xanax
xanax xr
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
valium 10mg
buy tramadol by c o d
xanax 1mg
valium 10 mg
order tramadol
how do i get a prescription for valium
xanax 2mg
xanax no prescription
valium side effects
buy tramadol without
generic tramadol
buy xanax online
buy xanax no prescription
generic xanax
order tramadol online
xanax online
buy valium online
ultram er
ultram buy
online tramadol prescription
buy cheap tramadol
valium 5
tramadol prescription tramadol
online tramadol no prescription
where can i buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ultram online
buy valium
klonopin and xanax
ultram tramadol
ultram 50 mg
buy tramadol on
ultram online
valium 5
klonopin and xanax
how to get xanax
order tramadol
online valium
buy valium
ultram tramadol
ambien xanax
ativan xanax
how do i get a prescription for valium
buy tramadol by c o d
how to buy tramadol
buy xanax online
xanax 2mg
ultram buy
valium 10 mg
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax no prescription
buy tramadol without
valium side effects
xanax without a prescription
where to get xanax
order tramadol online
klonopin vs xanax
online tramadol prescription
xanax buy
where to buy xanax
xanax online
xanax cheap
where can i buy xanax online
generic xanax
pharmacy tramadol
buy cheap tramadol
generic tramadol
xanax prescription
valium 10mg
xanax withdrawal
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol no prescription
xanax xr
xanax drug
ultram er
prescription for xanax
tramadol prescription tramadol
purchase tramadol
buy prescription tramadol
buy tramadol by c o d
ultram online
order tramadol
ultram buy
ambien xanax
xanax cheap
where can i buy xanax online
tramadol prescription tramadol
order tramadol online
buy xanax online
xanax 2mg
valium side effects
xanax xr
where to buy xanax
xanax withdrawal
ultram tramadol
valium 10 mg
klonopin vs xanax
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax 1mg
generic xanax
generic tramadol
buy cheap tramadol
ultram er
how to get xanax
pharmacy tramadol
online tramadol no prescription
how to buy tramadol
buy valium online
valium 5
xanax on-line
online tramadol prescription
xanax without a prescription
buy valium
ativan xanax
buy tramadol on
online valium
how do i get a prescription for valium
prescription for xanax
purchase tramadol
buy prescription tramadol
valium 10mg
buy tramadol without
ultram 50 mg
xanax drug
klonopin and xanax
xanax online
where to get xanax

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BEAGLE CLUBU ČR

DNE: 17.11.2016

ČAS: 10,00 hod

MÍSTO KONÁNÍ: Motorest Rohlenka

 

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášenischopnosti

3. Schválení programu

3. Schválení jednacího a volebního řádu

4. Volba předsedajícího, mandátové a volební komise

5. Představení kandidátů do dozorčí rady

6. Volba Dozorčí rady

7. Seznámení s výsledky voleb

 

Vážení členové, zveme vás tímto na volební členskou schůzi, kde bude našim úkolem zvolit Dozorčí radu. Podle zápisu z členské schůze v roce 2015,  kde měla být dozorčí rada zvolena, ale pro malý počet kandidátů se tak nestalo, skončilo funkční období minulé dozorčí radě 17.9.2016.

Termín pro přihlášení kandidátů do Dozorčí rady je 30.10.2016. Své přihlášky do kandidátky Dozorčí rady posílejte na email predseda.beagleclub@seznam.cz

Zveřejnění kandidátů proběhne na webových stránkách klubu  3.11.2016

Výbor klubu

BZH (CACT) – Beagle Club  ČR

Místo: Hlavenec, Praha – východ

Dne: 5. a 6.11.2016 

Upozornění:

Milí členové, velmi nás těší váš zájem o složení zkoušek BZH v Hlavenci.

Kapacita zkoušek je již naplněna, nicméně upozorňujeme všechny přihlášené, že

poplatek za BZH je třeba uhradit do 24/10/2016.

V případě neuhrazení poplatku v uvedeném termínu uvolňujeme místa náhradníkům.

Děkujeme.

PROPOZICE

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH (ke dni 4.10.2016)

ZKOUŠKY BC ČR 2016

Pozn.: Zájemci o složení loveckých zkoušek BZH Beagle Clubu ČR,

zkoušky BZH v Opavě byly pro malý zájem zrušeny,

jejich termín byl přesunut na neděli 6.11.2016 v Hlavenci.

BZH  BC ČR Hlavenec – 5. a 6.11.2016 (sobota i neděle)

Milí členové,

prosíme o vyplnění a podepsání nového formuláře/přihlášky, který je přílohou Ročenky 2015, kterou jste všichni dostali poštou. Svým podpisem souhlasíte s novým zněním podmínek zpracování Vašich osobních údajů v souladu s novými ustanoveními Občanského zákoníku. Podepsaný formulář zašlete, prosím, poštou na adresu: Andrea Bělohradská, U Lesa 77, 250 90 Nové Jirny, nebo naskenovanou na email: jednatel.beagleclub@seznam.cz.

Noví členové, kteří posílali přihlášku v letošním roce, už mají toto nové znění přihlášky podepsané, takže nic dalšího posílat nemusí.

Díky všem

Andrea Bělohradská, jednatel BC ČR.

Všechny, kdo splnili podmínky pro udělení titulu aktivní šampion,
uzávěrka (30.9.) byla prodloužena do 30.10.2016,
prosím o zaslání  oscanovaných podkladů 
.

3. Bíglí obedience 2016

Jičín 

Původní termín (27.-28. 8. 2016) se pro nemoc přesouvá na prosinec 2016!

Bíglí obedience budou pořádány v hale.

Rozhodčí / Steward: Vágenknechtová

Parforsní hon
Místo: Všetice (u Neveklova) a Malčany (u Slap)
Ve dnech: 12. a 14. 11. 2016

Pořadatel: Česká jezdecká honební společnost

Ilustrační obrázek-Foxhunting-Full-Cry

Přečíst celý příspěvek »

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.