how to buy tramadol
valium 5
ultram buy
buy cheap tramadol
where to buy xanax
klonopin vs xanax
xanax xr
valium 10 mg
xanax drug
xanax buy
xanax prescription
xanax without a prescription
where to get xanax
ultram tramadol
buy valium
how do i get a prescription for valium
buy tramadol without
where can i buy xanax online
buy tramadol on
order tramadol
pharmacy tramadol
buy prescription tramadol
online tramadol no prescription
purchase tramadol
buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ambien xanax
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol prescription
buy tramadol by c o d
tramadol prescription tramadol
ativan xanax
xanax online
valium side effects
generic xanax
ultram 50 mg
ultram er
generic tramadol
how to get xanax
xanax 2mg
xanax no prescription
order tramadol online
xanax withdrawal
klonopin and xanax
online valium
xanax cheap
valium 10mg
ultram online
where to buy xanax
xanax withdrawal
xanax buy
buy tramadol online with prescription
ambien xanax
how to get xanax
purchase tramadol
ativan xanax
xanax cheap
xanax drug
buy prescription tramadol
xanax prescription
online valium
online tramadol pharmacy
klonopin vs xanax
xanax xr
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
valium 10mg
buy tramadol by c o d
xanax 1mg
valium 10 mg
order tramadol
how do i get a prescription for valium
xanax 2mg
xanax no prescription
valium side effects
buy tramadol without
generic tramadol
buy xanax online
buy xanax no prescription
generic xanax
order tramadol online
xanax online
buy valium online
ultram er
ultram buy
online tramadol prescription
buy cheap tramadol
valium 5
tramadol prescription tramadol
online tramadol no prescription
where can i buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ultram online
buy valium
klonopin and xanax
ultram tramadol
ultram 50 mg
buy tramadol on
ultram online
valium 5
klonopin and xanax
how to get xanax
order tramadol
online valium
buy valium
ultram tramadol
ambien xanax
ativan xanax
how do i get a prescription for valium
buy tramadol by c o d
how to buy tramadol
buy xanax online
xanax 2mg
ultram buy
valium 10 mg
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax no prescription
buy tramadol without
valium side effects
xanax without a prescription
where to get xanax
order tramadol online
klonopin vs xanax
online tramadol prescription
xanax buy
where to buy xanax
xanax online
xanax cheap
where can i buy xanax online
generic xanax
pharmacy tramadol
buy cheap tramadol
generic tramadol
xanax prescription
valium 10mg
xanax withdrawal
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol no prescription
xanax xr
xanax drug
ultram er
prescription for xanax
tramadol prescription tramadol
purchase tramadol
buy prescription tramadol
buy tramadol by c o d
ultram online
order tramadol
ultram buy
ambien xanax
xanax cheap
where can i buy xanax online
tramadol prescription tramadol
order tramadol online
buy xanax online
xanax 2mg
valium side effects
xanax xr
where to buy xanax
xanax withdrawal
ultram tramadol
valium 10 mg
klonopin vs xanax
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax 1mg
generic xanax
generic tramadol
buy cheap tramadol
ultram er
how to get xanax
pharmacy tramadol
online tramadol no prescription
how to buy tramadol
buy valium online
valium 5
xanax on-line
online tramadol prescription
xanax without a prescription
buy valium
ativan xanax
buy tramadol on
online valium
how do i get a prescription for valium
prescription for xanax
purchase tramadol
buy prescription tramadol
valium 10mg
buy tramadol without
ultram 50 mg
xanax drug
klonopin and xanax
xanax online
where to get xanax

Úspěch tiché aukce


Tichá aukce, která se konala v rámci zimní klubové výstavy v Praze zaznamenala nevídaný úspěch. Díky všem, kteří dražili, se na bíglíky v nouzi vybralo 7 008,- Kč. Je báječné, že se nám daří každý rok vydraženou částku navyšovat.
Poděkování patří všem našim štedrým dárcům, kterými jsou Jana Kováčová, Monika Zelinková, Bára Jakešová, Dominika Holubová, Fiorela Show leads, Anna Krejzková, Eva Cenková, Alice Čančíková a Beagle Club ČR. Zároveň patří poděkování Evě Čančíkové a Janě Alešové, které bravurně zvládly administraci celé aukce. Těšíme se zase za rok!
- AC

Tichá aukce z předchozích let

Kontrola údajů v katalogu- databázi

Databáze je v tuto chvíli aktuální k 31. 12. 2015.

Databáze je postavená takovým způsobem, že po zadání rodičů nového psa se rodokmeny vytváří automaticky jako domino, pokud jsou v ní obsaženi  všichni předkové psa. Tato funkce je důvodem, proč je v databázi tolik psů, z nichž někteří jsou zde jen v podobně jména, u jiných je jméno a rodiče a pár dalších údajů, které se podařilo o nich najít….

Je to také důvodem, proč v ní zůstávají všichni psi, kteří měli v minulosti třeba jediný vrh a jsou součástí nějakého rodokmenu.

Psi jsou  zde označeni jako Chovní (měli by to být všichni psi, aktuálně zapsaní v české plemenné knize, uchovaní podle pravidel BC mladší  13 let, a všechny feny mladší 8 let), zatím neprobíhá vyřazení automatem, může se stát, že je u některých psů uvedeno nesprávně, že je chovný i když nesplňuje věkový limit. Pokud takového psa najdete, prosím, dejte mi vědět, údaje opravíme.

Jako Vyřazení jsou označeni všichni psi, zapsaní v české plemenné knize, kteří byli v minulosti chovní v ČR, důvodem vyřazení je věk, export a úmrtí nebo zdravotní důvody (kastrace atp.), pokud je majitel oznámí. Zase, majitelé většinou neoznamují, takže zde bude spousta zastaralých údajů. Zase budu ráda, pokud mi majitel či chovatel psa pošle aktuální informaci, abychom mohli údaj aktualizovat.

Jako nechovní (myslí se nezapsaní v české plemenné knize a neuchovnění podle českých pravidel) jsou označeni psi, kteří v databázi buď figurují jako součást nějakého rodokmenu, nebo byli někdy v minulosti vystavováni na nějaké české výstavě a pochází z českého chovu. Kategorie nechovný platí u těchto psů jen pro tuto databázi, reálně se může jednat o jedince ze zahraničních plemenných knih, kteří jsou chovní a mohou být jako chovní pro české feny využiti (příklad- Red Baron Global Edition je v české dtb označen jako nechovný, protože je zde jako součást rodokmenu nějakého v Česku uchovněného psa, ale v Dánsku je chovný a samozřejmě by s ním někdo mohl teoreticky krýt, kdyby chtěl).

Prosím o kontrolu údajů u psů, které jste v minulosti vlastnili a nebo vlastníte v současnosti, připomínkujte prosím i tzv. nechovné psy, pokud najdete chyby nebo pokud znáte třeba chybějící část rodokmenu, máte fotografii atp . V databázi jsou údaje o psu známé ve chvíli uchovnění, pokud pes pozdějí složil loveckou zkoušku například, tento údaj již v dtb není, pokud  tento údaj chcete u svých psů mít, prosím zašlete mi kopii  A5 soudcovské tabulky z příslušné lovecké zkoušky (nebo kopii pracovního certfikátu) a já tam údaj doplním.

Budu ráda i za doplnění fotografií, pokud chybí, případně je možné i vyměnit za kvalitnější.

Fotografie zasílejte podle stejných pravidel jako pro uchovnění.

Databázi budou upravovat kromě mě, ještě další dva dobrovolníci, čímž by se měla podstatně  zkrátit odezva od Vaší připomínky k reálné změně databáze….

Předem děkuji všem, kteří budou údajům v databázi věnovat svůj čas a pomohou nám ji aktualizovat a zkvalitnit….

Vše zasílejte na email:  smejkalova.j@seznam.cz

Jana Smejkalová

→ Rubrika- Databáze bíglů

Zápis z náhradní členské schůze organizace Beagle Club ČR
ve formátech 
PDF  &  DOC

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.