Jak správně postupovat při registraci chovatelské stanice

Zájemce o registraci nové chovatelské stanice si vyžádá formulář na adrese:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
Praha 8 – Kobylisy
CZ-182 53

Fax : 234 221 371
GSM : 602 216 874

e-mail: cmku@cmku.cz

Návštěvní hodiny:
Út 9:00-12:00 a 12:30-17:00
St 7:30-12:00 a 12:30-15:00

 

Nebo postupujte přímo dle návodu ČMKU – Jak nato

Zájemci vyplněný formulář odešlou, nebo odnesou, zpět na ČMKU, která jej posoudí a posílá dále k registraci na FCI do Belgie. Vyřízení registrace může trvat i několik měsíců.

Názvy, které si navrhnete, musí být nejdříve porovnány v českém registru CHS ČMKU. Pokud Vámi zvolený název v registru nebude, zašle ČMKU Vaši žádost na FCI do Belgie. Tam opět projde registrem všech členských zemí, který čítá několik set tisíc názvů.

V případě, že se ani v mezinárodním registru stejný ani podobný název nebude vyskytovat, vrátí Vaši žádost na ČMKU zhruba za měsíc zpět schválenou. Vzhledem k tomu, že FCI nerozlišuje názvy podle čárek a háčků, považuje za duplicitní i názvy pro nás odlišné, např. „Šiřena“ – „Sirena“ a zamítne i slova velmi podobná, např. „Slavonín“ – „Slavojan“, je tzv. „úmrtnost“ názvů vysoká. Z toho plyne, že doba, za kterou vyřídí ČMKU Vaši žádost, může být delší.

Rovněž je třeba dodržet jisté předpisy, týkající se délky a tvaru názvu, který nesmí přesáhnout 40 znaků (včetně mezer) a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemen (např. Brněnská kolie). Dále není přípustné kombinovat dvouslovný název jedním slovem cizím a jedním slovem českým. Také není přístupný pejorativní či hanlivý význam. Názvy musí být odlišné i v různých mluvnických pádech. Za shodné se považuje např. „Hora“ – „z Hory“ – „na Hoře“, ale lze použít „z Hory“ – „z Velké hory“ – „na Bílé hoře“.

Majitelem chovatelské stanice může být jen jedna osoba starší 18 let a trvale žijící na území ČR.
Poplatek za zaregistrování názvu chovatelské stanice v mezinárodní evidenci činí 1.500,- Kč + 70,- Kč poštovné a balné. Také je možné si po předchozí domluvě mezinárodní certifikát chovatelské stanice převzít osobně na registru CHS ČMKU.