Mimořádná členská schůze 10. 6. 2023, Švábenice, restaurace Kuchyňa

Vážení členové,

srdečně vás zveme na mimořádnou členskou schůzi k projednání požadavků týkajících se iniciativy Bígl v nouzi. Schůze se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 od 9.00 v restauraci Kuchyňa ve Švábenicích  (Švábenice 50, 683 23 Švábenice, GPS 49.27941334253123, 17.12239007698331).

Na žádost 1/10 členů byly (dle stanov) na program mimořádné členské schůze dále zařazeny tyto body k projednání:

  • Hospodaření
  • Změna stanov
  • Členské příspěvky
  • Usnesení z minulých členských schůzí
  • Funkční období orgánů
  • Odvolání členů orgánů a volby
  • Zásady a meze pro činnost orgánů včetně Bígla v nouzi

Konkrétní návrhy k projednání členskou schůzi je nutné předem zveřejnit. Proto prosíme o zasílání návrhů týkajících se uvedených bodů k projednání do 31. 5. 2023 na adresu předsedkyně klubu predseda@beagleclub.cz . Stejně tak žádáme kandidáty do výboru a dozorčí rady, aby do termínu 31. 5. 2023 zaslali své kandidátky na adresu předsedkyně klubu, přijetí emailu bude potvrzeno.

Vizitky kandidátů do výboru a návrhy k projednání členskou schůzí budou zveřejněny spolu s programem schůze na internetových stránkách klubu www.beagleclub.cz  do 3. 6. 2023.

K usnadnění jednání a abychom co nejvíce záležitostí mohli prodiskutovat již předem, otevíráme na FB diskuzní skupinu pro členy Beagle clubu ČR. Jste srdečně zváni k účasti v diskuzi.

Odkaz na diskuzní skupinu

Chceme vás také poprosit o vyplnění krátkého online dotazníku, abychom před členskou schůzí věděli, co vás trápí, co vám vyhovuje a zkusili společně vymyslet, jak nově nastavit směřování klubu.

Odkaz na dotazník pro členy

Těšíme se na Vaši účast

Výbor Beagle Clubu České republiky z.s.

Přílohy:

Stanovisko ČMKU k pomoci bíglům v nouzi pod Beagle clubem ČR