Změny v administrativních postupech chovu:
– Nově lze zasílat krycí list a přílohu přihlášky vrhu poradkyni chovu emailem (ve formátu .jpg)
– Nově plemenná kniha zasílá Přihlášku vrhu s přidělenými zápisovými čísly emailem
CHOVATELSKÝ POSTUP PODROBNĚ