Vážení členové klubu,
vzhledem k tomu, že členská schůze konaná dne 10. 6. 2023 nebyla počtem přítomných členů (40) usnášení schopná, NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE je svolána na 8. 7. 2023 od 10:00 hodin.
Místem konání je  restaurace U Staňků, Mohelno
Program Náhradní členské schůze zůstává stejný, jako byl ohlášený na 10.6.2023, a to včetně zveřejněných návrhů k projednání.
Náhradní členská schůze je usnášení schopná v jakémkoli počtu členů.
Zveme vás všechny k aktivní účasti. Níže najdete související dokumenty a návrhy.

Nejprve, prosím, věnujte svou pozornost výsledkům jednání o budoucnosti iniciativy Bígl v nouzi, kterého se účastnily zástupci obou stran. Zprávu o tomto jednání naleznete ZDE.

Dále zde uvádíme seznam kandidujících do výkonných orgánů klubu. Pokud dotyční poslali svou vizitku, otevřete ji kliknutím na jméno.

Do výboru Beagle clubu ČR, z.s. se rozhodli kandidovat:

Budková Barbora

Čančíková Alice (vizitka)

Mgr. Eichlerová Simona, Ph.D., LL.M.

Eichlerová Lea

Fischerová Eva

Frnčová Lenka

Janíková Romana

Krejzková Anna

Kroutilová Jana

Kubátová Ivana

Kurešová Lucie

Peter Martin

Prokešová Žaneta (vizitka)

Přikrylová Romana

Rybaříková Daniela (vizitka)

Schejbalová Zuzana (vizitka)

Smejkalová Jana

Žilová Katarína

Do dozorčí rady Beagle clubu České republiky, z.s. kandidují:
Mgr. Eichlerová Simona, Ph.D., LL.M.

Fischerová Eva

Mikušová Petra

Sedlák Jaromír (vizitka)

Schejbalová Zuzana (vizitka)

Smejkalová Jana

Stejskal Marcel

Na mimořádnou členskou schůzi byly k projednání zaslány tyto návrhy:

Návrhy týkající se především hospodaření a změn stanov (autor Simona Eichlerová)

Návrh na změnu stanov a zřízení Nadačního fondu (autor Eva Fischerová)

Návrh týkající se činnosti a poslání klubu, který byl na minulé členské schůzi stažen navrhovatelkou s podmínkou konání mimořádné členské schůze (autor Eva Kociánová)

Návrh ke změně jednacího řádu (autor Anna Krejzková)

Návrh na Základací listinu NF Bígl v nouzi (zhotoveno na základě členské schůze 10. 6. 2023, autor: Dana Richterová)

Návrh na změnu stanov (autor Marcel Stejskal)

Návrh na změnu stanov, jenž byl na minulé členské chůzi stažen navrhovatelkou s podmínkou konání mimořádné členské schůze (autor Jana Straková)

Návrh týkající se činnosti a poslání klubu, který byl na minulé členské schůzi stažen navrhovatelem s podmínkou konání mimořádné členské schůze (autor Ivo Šafránek)

Všem děkujeme za účast. Zápis z členské schůze naleznete ZDE.