Za rok a čtvrt aktivní práce pro Bígly v nouzi se nám podařilo umístit do nových rodin více než tři desítky psů.

Šesti organizacím jsme finančně přispěli na základě darovací smlouvy, ale peníze z transparentního účtu používáme také k proplácení nákladů na veterinární péči. Takto jsme přispěli dvaceti dvěma psům.

Pořádali jsme tři aukce s výsledkem 48 000 Kč.

Z prodeje reklamních předmětů máme téměř 10 000 Kč.

A ke dni uzávěrky jsme utržili 32 000 Kč za prodej nástěnných kalendářů.

Nesmím zapomínat na finanční dary soukromých osob, přes 65 000 Kč.

Náklady spojené s výrobou kalendářů a nákupem reklamních předmětů činily 22 494 Kč.

Velmi si vážíme toho, že nám pomáháte. Bez vaší pomoci bychom toho tolik nedokázali. Děkujeme!

Přispívat můžete na účet: 2801346828/2010.