Zakladatelkou chovu bíglů v ČR byla fena Foltos Bogarfülü Alin dovezená z Maďarska v roce 1985 paní ing. A. Krejzkovou. Dalšími importovanými bígly byli fena německého chovu Oriette von Grünen Meer pana ing. Budky a sourozenci fena Budapest Beagle Boogie-Woogie a pes Budapest Beagle Bongo dovezení manžely Weinlichovými z Maďarska. Všichni tito bíglové byli, samozřejmě s přispěním kvalitních zahraničních plemeníků, solidním základem pro budoucí dynamický rozvoj chovu bíglů v tehdejším Československu. V pozdější době k nim samozřejmě přibyli další psi importovaní z renomovaných chovatelských stanic v Německu a Belgii. Český chov se tak dostal na velmi slušnou úroveň, o čemž svědčí četné výstavní úspěchy našich psů v zahraničí stejně tak jako zájem zahraničních chovatelů o některé kvalitní plemeníky českého chovu. Díky zodpovědnému a cílevědomému přístupu chovatelů patří naši bíglové mezi evropskou špičku. Přes velký nárůst popularity tohoto plemene, která s sebou obvykle přináší zvýšený zájem „množitelů“ psů, má chov bíglů v ČR stále velmi kvalitní chovnou základnu.