how to buy tramadol
valium 5
ultram buy
buy cheap tramadol
where to buy xanax
klonopin vs xanax
xanax xr
valium 10 mg
xanax drug
xanax buy
xanax prescription
xanax without a prescription
where to get xanax
ultram tramadol
buy valium
how do i get a prescription for valium
buy tramadol without
where can i buy xanax online
buy tramadol on
order tramadol
pharmacy tramadol
buy prescription tramadol
online tramadol no prescription
purchase tramadol
buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ambien xanax
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol prescription
buy tramadol by c o d
tramadol prescription tramadol
ativan xanax
xanax online
valium side effects
generic xanax
ultram 50 mg
ultram er
generic tramadol
how to get xanax
xanax 2mg
xanax no prescription
order tramadol online
xanax withdrawal
klonopin and xanax
online valium
xanax cheap
valium 10mg
ultram online
where to buy xanax
xanax withdrawal
xanax buy
buy tramadol online with prescription
ambien xanax
how to get xanax
purchase tramadol
ativan xanax
xanax cheap
xanax drug
buy prescription tramadol
xanax prescription
online valium
online tramadol pharmacy
klonopin vs xanax
xanax xr
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
valium 10mg
buy tramadol by c o d
xanax 1mg
valium 10 mg
order tramadol
how do i get a prescription for valium
xanax 2mg
xanax no prescription
valium side effects
buy tramadol without
generic tramadol
buy xanax online
buy xanax no prescription
generic xanax
order tramadol online
xanax online
buy valium online
ultram er
ultram buy
online tramadol prescription
buy cheap tramadol
valium 5
tramadol prescription tramadol
online tramadol no prescription
where can i buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ultram online
buy valium
klonopin and xanax
ultram tramadol
ultram 50 mg
buy tramadol on
ultram online
valium 5
klonopin and xanax
how to get xanax
order tramadol
online valium
buy valium
ultram tramadol
ambien xanax
ativan xanax
how do i get a prescription for valium
buy tramadol by c o d
how to buy tramadol
buy xanax online
xanax 2mg
ultram buy
valium 10 mg
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax no prescription
buy tramadol without
valium side effects
xanax without a prescription
where to get xanax
order tramadol online
klonopin vs xanax
online tramadol prescription
xanax buy
where to buy xanax
xanax online
xanax cheap
where can i buy xanax online
generic xanax
pharmacy tramadol
buy cheap tramadol
generic tramadol
xanax prescription
valium 10mg
xanax withdrawal
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol no prescription
xanax xr
xanax drug
ultram er
prescription for xanax
tramadol prescription tramadol
purchase tramadol
buy prescription tramadol
buy tramadol by c o d
ultram online
order tramadol
ultram buy
ambien xanax
xanax cheap
where can i buy xanax online
tramadol prescription tramadol
order tramadol online
buy xanax online
xanax 2mg
valium side effects
xanax xr
where to buy xanax
xanax withdrawal
ultram tramadol
valium 10 mg
klonopin vs xanax
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax 1mg
generic xanax
generic tramadol
buy cheap tramadol
ultram er
how to get xanax
pharmacy tramadol
online tramadol no prescription
how to buy tramadol
buy valium online
valium 5
xanax on-line
online tramadol prescription
xanax without a prescription
buy valium
ativan xanax
buy tramadol on
online valium
how do i get a prescription for valium
prescription for xanax
purchase tramadol
buy prescription tramadol
valium 10mg
buy tramadol without
ultram 50 mg
xanax drug
klonopin and xanax
xanax online
where to get xanax

 Kde se vzal tu se vzal… a je tady Bobík..

Těmito úvodními slovy jste se, milí členové, poprvé na stránkách Zpravodaje v r. 2011 seznámili s novinkou, která obohatila výstavy českého klubu bíglů. Novinka- Putovní trofej, byla představena účastníkům klubové výstavy se zadáním titulu Klubový vítěz ve Zbraslavi. Pro ty, kdo přece jen Bobíka, jak mu všichni s oblibou říkáme, ještě nepoznali, si dovolíme malé ohlédnutí zpět do roku 2011 i 2012, kdy jsme doplňkově představili a vítězi věnovali Pamětní medaili BOB…

Putovní trofej (r. 2011)

Na letošní klubové výstavě ve Zbraslavi se prvně předávala Putovní trofej pro vítěze s titulem BOB. Jak to všechno vzniklo a proč?

Před pár lety jsme se prvně zúčastnily prestižní výstavy „Very special show“ (VSS) v Dánsku, kde jsme mohly vidět předávání různých cen např. Nejlepšímu štěněti, nejlepšímu dorostu, vítězi BOB atd.  Byly to různé ceny jako poháry, cínové talíře a džbery, které věnovaly jednotlivé chovatelské stanice. Tyto ceny měli v držení majitelé vítězného jedince po dobu jednoho roku, do další VSS a v mezičase na ně nechali vygravírovat rok a jméno svého vítěze. Bylo vidět, že získání ceny je opravdu prestižní záležitost a vítězové si toho velmi cenili.

Tento nápad se nám líbil nejen proto, že celé výstavě to dodalo na originalitě a výjimečnosti, ale i proto, že jména vítězů budou stále na očích po mnoho dalších let.

A protože naši klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz, považujeme také za velkou akci klubu, chtěly jsme jí dát nejen punc vyjímečnosti, ale také ji trochu oživit něčím novým. Navíc hlavní myšlenka byla, nechat hmatatelný důkaz, mimo tištěného zpravodaje, dalším generacím v podobě putovní trofeje. Tento náš plán jsme chtěly uskutečnit již loňský rok, kdy klub slavil 20. výročí svého založení a byl by to vhodný moment pro začátek podobné tradice. Bohužel, díky okolnostem, se nám vše nepodařilo připravit včas.

Naši myšlenku nám pomohli zrealizovat a dovézt do zdárného konce manželé Holubovi, kterým patří velký dík. Především tvůrci Davidu Holubovi, který s tím měl nejvíce práce.

Vzhledem k prvotnímu zavedení této tradice u nás, jsme se rozhodly, že začneme u vítěze s nejvyšším oceněním a tím je titul BOB.

Samozřejmě s předáním Putovní trofeje souvisí i nějaké podmínky, se kterými bychom vás rády seznámily.  Podmínkou zapůjčení Putovní trofeje je, že vítěz musí být řádným členem BC ČR a musí mít trvalé bydliště v České republice. Pokud výherce toto nebude splňovat, bude  jméno jeho vítězného psa či feny vygravírováno na putovní trofej, ale bez nároku na vyvezení trofeje z České republiky.

Co na závěr dodat ……

Pokud vás naše myšlenka, zavedení tradice Putovní trofeje, oslovila a rádi byste se též na ní podíleli, splnilo se částečně naše přání. Je tu další prostor pro ocenění vítězů putovními trofejemi jako např. Nejlepší štěně, nejlepší dorost, nejlepší mladý, nejlepší veterán, klubový vítěz- fena, klubový vítěz-pes a Best Oposite Sex, ale i nejlepší pár a nejlepší skupina.

Těm všem můžete udělat radost a zároveň přispět ke psaní historických záznamů, které budou každoročně kolovat mezi námi.

Pamětní madaile BOB (r. 2012)

Další novinkou, kterou bychom vám rády představily, je medaile pro vítěze titulu BOB  zadaného na velké klubové výstavě, čili na výstavě se zadáváním titulu Klubový vítěz.

K nápadu a realizaci této novinky vedla především opakovaná vítězství zahraničních vystavovatelů na výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz.

Jméno jejich vítězného bígla bylo sice vygravírováno na Putovní trofeji, ale tu si zahraniční vítězové odvézt nemohli.  Proto jsme se rozhodly, že vítěz k trofeji obdrží i medaili, která mu však zůstane na památku trvale, bez ohledu na to odkud vítězný bígl bude.

Návrh a realizace medaile pochází ze stejné dílny, jako samotná Putovní trofej. Vyrobena je obdobnou technikou s použitím týchž materiálů a uložena v dárkové krabičce. Za nápad, návrh a výrobu opět děkujeme panu Davidovi Holubovi (La Perlalinea).

Věříme, že tato hmatatelná vzpomínka, příjemně potěší každého z výherců a zůstane milou památkou na významný den ve výstavní kariéře vítězných bíglíků.

 

Věnovaly chovatelské stanice: Sunny Side, Perla Vltavy, Murphy´s Law, La Perlalinea

 

Vítězná jména na štítku Putovní trofeje

 

 

Vítězové titulu BOB a držitelé Putovní trofeje 

 

 → Zpět
 → Výstavy
→  Článek S. Eichlerové z r. 2010

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.