how to buy tramadol
valium 5
ultram buy
buy cheap tramadol
where to buy xanax
klonopin vs xanax
xanax xr
valium 10 mg
xanax drug
xanax buy
xanax prescription
xanax without a prescription
where to get xanax
ultram tramadol
buy valium
how do i get a prescription for valium
buy tramadol without
where can i buy xanax online
buy tramadol on
order tramadol
pharmacy tramadol
buy prescription tramadol
online tramadol no prescription
purchase tramadol
buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ambien xanax
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol prescription
buy tramadol by c o d
tramadol prescription tramadol
ativan xanax
xanax online
valium side effects
generic xanax
ultram 50 mg
ultram er
generic tramadol
how to get xanax
xanax 2mg
xanax no prescription
order tramadol online
xanax withdrawal
klonopin and xanax
online valium
xanax cheap
valium 10mg
ultram online
where to buy xanax
xanax withdrawal
xanax buy
buy tramadol online with prescription
ambien xanax
how to get xanax
purchase tramadol
ativan xanax
xanax cheap
xanax drug
buy prescription tramadol
xanax prescription
online valium
online tramadol pharmacy
klonopin vs xanax
xanax xr
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
valium 10mg
buy tramadol by c o d
xanax 1mg
valium 10 mg
order tramadol
how do i get a prescription for valium
xanax 2mg
xanax no prescription
valium side effects
buy tramadol without
generic tramadol
buy xanax online
buy xanax no prescription
generic xanax
order tramadol online
xanax online
buy valium online
ultram er
ultram buy
online tramadol prescription
buy cheap tramadol
valium 5
tramadol prescription tramadol
online tramadol no prescription
where can i buy xanax online
prescription for xanax
xanax on-line
ultram online
buy valium
klonopin and xanax
ultram tramadol
ultram 50 mg
buy tramadol on
ultram online
valium 5
klonopin and xanax
how to get xanax
order tramadol
online valium
buy valium
ultram tramadol
ambien xanax
ativan xanax
how do i get a prescription for valium
buy tramadol by c o d
how to buy tramadol
buy xanax online
xanax 2mg
ultram buy
valium 10 mg
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax no prescription
buy tramadol without
valium side effects
xanax without a prescription
where to get xanax
order tramadol online
klonopin vs xanax
online tramadol prescription
xanax buy
where to buy xanax
xanax online
xanax cheap
where can i buy xanax online
generic xanax
pharmacy tramadol
buy cheap tramadol
generic tramadol
xanax prescription
valium 10mg
xanax withdrawal
xanax 1mg
buy valium online
online tramadol no prescription
xanax xr
xanax drug
ultram er
prescription for xanax
tramadol prescription tramadol
purchase tramadol
buy prescription tramadol
buy tramadol by c o d
ultram online
order tramadol
ultram buy
ambien xanax
xanax cheap
where can i buy xanax online
tramadol prescription tramadol
order tramadol online
buy xanax online
xanax 2mg
valium side effects
xanax xr
where to buy xanax
xanax withdrawal
ultram tramadol
valium 10 mg
klonopin vs xanax
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax 1mg
generic xanax
generic tramadol
buy cheap tramadol
ultram er
how to get xanax
pharmacy tramadol
online tramadol no prescription
how to buy tramadol
buy valium online
valium 5
xanax on-line
online tramadol prescription
xanax without a prescription
buy valium
ativan xanax
buy tramadol on
online valium
how do i get a prescription for valium
prescription for xanax
purchase tramadol
buy prescription tramadol
valium 10mg
buy tramadol without
ultram 50 mg
xanax drug
klonopin and xanax
xanax online
where to get xanax

Zpět→ Výstavy

Zpět→ Výstavní šampioni

Upozornění:

Dle rozhodnutí výboru BC ČR se body na Klubového šampiona za původních níže popsaných podmínek budou připočítávat 

do 31.12.2017.

__________     ♣     __________

Podmínky získání titulu KLUBOVÝ ŠAMPION

Dosavadní držitelé titulu KLUBOVÝ ŠAMPION

        __________     ♣     __________

Podmínky získání titulu Klubový šampion BC ČRSoutěž „Klubový šampion“ byla poprvé vyhlášena v roce 1996. Na konci sezóny se přihlásili první majitelé a na klubové výstavě v Třebíči 1997 pak byli vyhlášeni první držitelé titulu. Jednalo se o dva psy a dvě fenky. V roce 1997 zájem o soutěž vzrostl. Bylo zadáno sedm titulů. Předání diplomů proběhlo opět na klubové výstavě v Třebíči. Na klubové výstavě v Novém dvoře v roce 1999 obdrželo titul dalších sedm jedinců v majetku členů BC ČR.

Podle počtu zadaných titulů by se mohlo zdát, že získat ho je velice jednoduché, ale opak je pravdou. Na našich národních i mezinárodních výstavách se ve výstavních kruzích potkáváme se stále se zvětšujícím počtem jedinců, což výrazně snižuje možnost dosažení bodové hranice za jednu výstavní sezónu.

 

Pravidla soutěže – Klubový šampion

1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru pořádanou BC ČR.

2. Body na „Klubového šampiona“ lze započítávat pouze za období, ve kterém byl majitel členem BC ČR (u nových členů tzn., ode dne kdy bylo zaplaceno členství).

3. Titul „Klubového šampiona“ lze udělit pouze jedinci, který se zúčastnil alespoň jednou klubové nebo speciální výstavy pořádané BC ČR  s ohodnocením minimálně výborný (povinnost i pro zahraniční členy).

4. Soutěž není povinná.

5. Na udělení titulu „Klubový šampion“ není právní nárok.

6. BC ČR si vyhrazuje právo neudělit titul bez udání důvodu.

7. Účast v soutěži je limitována získáním titulu „Klubového šampiona“ – titul lze získat pouze jednou.

8. Titul „Klubový šampion“ se uděluje při získání minimálně 330 bodů u psa a 280 bodů u feny. Zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti, či odchovu štěňat.

9. Výstavy, jejichž bodování je předmětem soutěže o titul „Klubový šampion“, musí být pořádány pod záštitou FCI.

10. Soutěž je vyhodnocována jednou ročně, a titul se uděluje vždy na Klubové výstavě.

11. Do bodování se započítávají výsledky z výstav konaných do 31. 12. roku předcházejícího roku udělení (tj. konec kalendářního roku).

12. Zájemce, který se chce soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní sezóny (nejpozději do 31. 3. následujícího roku)

na e- mailovou adresu: beagleclub.sampion@seznam.cz

rozpis výstavních úspěchů psa s bodovým ohodnocením, úplné kopie výstavních posudků, kopii průkazu původu, jméno, adresu a kontakt majitele (telefonní číslo, email).

13. Soutěže „Klubový šampion“ se netýkají Krajské výstavy, Oblastní výstavy, Victory show a Šampion šampionů.

14. Obecně platí:
a) tituly Vítěz Ostravy, Brna, Litoměřic se nebodují, jelikož se nejedná o tituly, ale zástupné názvy titulů Vítěz výstavy, BOB, BIS.
b) tituly ze zahraničních výstav lze přiřadit jejich českým alternativám: CAC=CWC=CACL=CACA.

Jestliže se tedy rozhodnete zúčastnit soutěže „Klubový šampion“, budou vám započítány výsledky od roku 1996.

Pravidla platí od 1. 1. 2012

Tabulka hodnocení

Výstava
Třída
Body
Hodnocení
NV SV KV MV ES WS SV
BC ČR
KV
BC ČR
Třída štěňat a dorostu
VN1 2 2 2 3 6 15 3 4
VN2 1 1 1 2 5 10 2 3
VN3 0 0 0 1 4 8 1 2
VN4 0 0 0 0 3 5 0 1
VN 0 0 0 0 2 3 0 0
Třída mladých
V1 4 4 4 5 10 20 5 5
V2 3 3 3 4 8 15 4 4
V3 2 2 2 3 5 10 3 3
V4 1 1 1 2 3 5 2 2
V 0 0 0 1 2 3 1 1
Mezitřída, třída otevřená, pracovní, vítězů, šampionů
V1 4 4 4 5 13 25 6 10
V2 3 3 3 4 10 20 5 8
V3 2 2 2 3 8 15 4 6
V4 1 1 1 2 5 10 3 4
V 0 0 0 1 3 5 1 2
Třída veteránů
V1 3 3 3 4 10 20 4 5
V2 2 2 2 3 8 15 3 4
V3 1 1 1 2 5 10 2 3
V4 0 0 0 1 3 5 1 2
V 0 0 0 0 1 2 0 1
Tituly
CAJC 5 5 5 10 15 30 10 12
CAC 10 10 10 15 30 60 15 20
res.CAC 5 5 5 8 15 30 9 10
CACIB 0 0 0 20 50 100 0 0
res.CACIB 0 0 0 10 25 50 0 0
Nejlepší štěně/dorostenec 3 3 3 4 7 15 3 4
Nejlepší mladý plemene 3 3 3 5 15 25 5 8
Nejlepší veterán 4 4 4 5 13 25 6 8
Oblastní vítěz 0 0 0 0 0 0 0 0
Vítěz speciální výstavy štěňat 0 3 0 0 0 0 5 0
Vítěz speciální výstavy dorostu 0 5 0 0 0 0 5 0
Vítěz speciální výstavy mladých 0 8 0 0 0 0 10 0
Vítěz speciální výstavy 0 10 0 0 0 0 15 0
Národní vítěz 10 0 0 0 0 0 0 0
Klubový Vítěz štěňat 0 0 3 0 0 0 0 8
Klubový Vítěz dorostu 0 0 5 0 0 0 0 8
Klubový Vítěz mladých 0 0 10 0 0 0 0 12
Klubový vítěz 0 0 15 0 0 0 0 20
Evropský vítěz 0 0 0 0 25 0 0 0
Světový vítěz 0 0 0 0 0 50 0 0
BOB 5 5 5 10 25 50 10 15
BOS 3 3 3 5 13 25 5 8
Závěrečné soutěže
Nejlepší štěně/dorostenec 5 0 0 10 20 40 0 0
Nejlepší mladý 5 0 0 10 20 40 0 0
Nejlepší veterán 5 0 0 10 20 40 0 0
Nejlepší pracovní pes dne 3 0 0 6 0 0 0 0
BIG 10 0 0 10 25 40 0 0
2.BIG 5 0 0 5 13 25 0 0
3.BIG 3 0 0 3 6 13 0 0
BOD 10 0 0 20 50 100 0 0
2.BOD 5 0 0 10 25 50 0 0
3.BOD 3 0 0 5 13 25 0 0
BIS 20 0 0 30 75 150 0 0
2.BIS 10 0 0 15 38 75 0 0
3.BIS 5 0 0 8 19 36 0 0
Legenda:
NV – národní výstava
SV – speciální výstava
KV – klubová výstava
MV – mezinárodní výstava
ES – evropská výstava
WS – světová výstava
SV BC ČR – speciální výstava Beagle Clubu ČR
KV BC ČR – klubová výstava Beagle Clubu ČR
Nejlepší mladý plemene (JuniorBOB) -  pokud je na výstavě podle propozic alespoň neoficiálně zadáván
BOS – v případě, že je titul podle propozic výstavy alespoň neoficiálně zadáván
Nejlepší pracovní pes dne – týká se závěrečných soutěží

- nahoru -

Dosavadní držitelé titulu Klubový šampion
(poslední aktualizace- 13.06.2017)

__________     ♣     __________

Rok/ Jméno psa a chovatelské stanice/ Datum narození psa/ Majitel

Rok 2016
Lara Mantis 10.5.2013 LETÁČKOVÁ Taťána, Ing.
L’Ô du Hêtre au Loup 3.3.2015 BARTOŇOVÁ Jana, st.
Rok 2015
Absolutely Spotless Harley 3.12.2013 BUDKOWSKI T. & SMOLSKA K. (PL)
Baumgold Brilliant Tergyan 2.4.2013 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Beltaine Cernunnos Mawr 7.7.2013 SCHEJBALOVÁ Zuzana, PhDr.
Bold Excelsior Tergyan 2.4.2013 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Enyky Benyky Tergy 12.7.2013 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Fanta´s Brand Blast From The Past 12.1.2012 BUDKOVI Barbora & Jan
Gee-Gee Up Z Vrbové Lhoty 14.6.2011 BUDKOVI Barbora & Jan
Giovanni Pacini Murphy’ s Law 4.6.20110 OTEVŘELOVÁ Věra
Sweet Courage Golden Eye 7.10.2011 BUDKOVI Barbora & Jan
Zora od Troch tabiel 29.5.2013 DUTKA Rastislav
Rok 2014
Absolutely Spotless Zoom 11.6.2012 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Applause For The Best Tergyan 9.9.2012 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Applause For Victory Tergyan 9.9.2012 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Brandy Tergy 2.1.2012 OŠŤÁDALOVÁ Eva, Ing.
Daphne Chocolate DJ Blýskavica 13.6.2012 DRAŽNÍ Jana & Lubomír st.
Harley z Kunčiček 24.6.2012 LETÁČKOVÁ Taťána, Ing.
Hillary Mantis 27.5.2010 LETÁČKOVÁ Taťána, Ing.
Indy Z Hájenky Hůrka 4.4.2012 KROUTILOVÁ Jana
Kind Black Joker Perla Vltavy 25.12.2009 BARTOŇOVÁ Jana, st.
Lover Dovey Ithaka Bohemia 15.3.2008 VARHANÍČKOVÁ Jitka, Ing.
Upgrade Nick Sunny Side 11.5.2012 BARTOŇOVÁ Jana, st.
Rok 2013
Absolutely Spotless Winner 6.2.2012 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
AdorableAndromeda ofGreatOlympia 9.5.2010 COURTONOVÁ Pavlína
Aurelius Quintus Per Eleganter 9.4.2009 VYTEJČKOVI Petra & Roman
Busy Bellerofontés of Great Olympia 4.3.2012 VINKLEROVÁ Lucie
Cevaytis (FCI) Calling on Lady Luck 19.4.2011 SCHULMANN Izabela (PL)
Cevaytis (FCI) Elusive Butterfly 14.5.2012 JOŃSKI Krzysztof (PL)
Fab Fleece z Vrbové Lhoty 8.5.2010 MALIŠOVÁ Zuzana, MUDr.
Hermioné of Volcano Cotopaxi 4.7.2010 MALIŠOVÁ Zuzana, MUDr.
Iáson of Volcano Cotopaxi 25.8.2010 HAVLÍKOVÁ Helena
Kisev Parkn Downunder (AI) 12.4.2009 JOŃSKI Krzysztof (PL)
Midnight Dream Perla Vltavy 30.6.2011 DRAŽNÍ Jana & Lubomír st.
Pun Kotzky Champs-Elysees 14.7.2011 ČANČÍKOVÁ Alice, Ing.
Red Baron Almond Pudding 21.2.2011 MALÁTOVÁ Veronika
Sheila Sunny Side 23.4.2011 CENKOVÁ Eva & SMEJKALOVÁ Jana
Széphegyi- Szimat Idette 23.7.2012 KREJZKOVÁ A. & KREJZKOVÁ A. ml.
Rok 2012
Absolutely Spotless Kier 14.12.2009 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Brocky Eichler of Weinlinie 30.4.2009 FRNČOVÁ Lenka
Cashira von Neumann 25.8.2009 KOVÁČOVÁ Jana
God Father Catulus 18.7.2007 FRNČOVÁ L. & SLAWIK Tomasz (PL)
Haimón of Volcano Cotopaxi 4.7.2010 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Harpalyké of Volcano Cotopaxi 4.7.2010 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Hermés of Volcano Cotopaxi 4.7.2010 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Jackpot Simpatica PS 15.12.2009 OLECH Magdalena (PL)
Key To Love Simpatica PS 14.6.2010 OLECH Magdalena (PL)
Kind Black Angel Perla Vltavy 25.12.2009 MICHALCOVI Jolana & Drahomír
Kind Black Swan Perla Vltavy 25.12.2009 BURIANOVI Monika & Jan
Ruby Rosse Rapa-Nui 24.9.2009 MALIŠOVÁ Zuzana, MUDr.
Ruby z Brány Krušnohoří 24.4.2009 PETŘÍKOVI Zdeňka & Jan
Rok 2011
Absolutely Spotless Jelly 24.11.2009 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Alotorius Old Glory Pacemaker At Adekatos 18.11.2005 FRNČOVÁ L. & SLAWIK Tomasz (PL)
Amen To Saya Rapa-Nui 26.6.2006 BUDKOVI Barbora & Jan
Aurelia Maiora Per Eleganter 9.4.2009 VYTEJČKOVI Petra & Roman
Beagelee Walk The Line (AI) 5.8.2010 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Bruadair Gaolach 20.12.2008 SCHEJBALOVÁ Zuzana, PhDr.
Carpe Diem z Vrbové Lhoty 14.11.2007 BUDKOVI Barbora & Jan
Delight So Bright Alikiss 17.9.2009 ČANČÍKOVÁ Alice, Bc.
Fabulous Athos Murphy´s Law 28.1.2009 SMEJKALOVÁ Jana, RNDr.
Jamaica Sun Simpatica PS 15.12.2009 OLECH Magdalena (PL)
Kiwi Tergy 2.10.2008 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Metaxa Tergy 15.3.2009 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Ob-La-Di´s Mrs. Flinstone 27.5.2001 SMEJKALOVÁ Jana, RNDr.
Party Boy Randavica 29.4.2008 ČENDULOVÁ Eva, Ing. (SK)
Ruff z Brány Krušnohoří 24.4.2009 MAZÁLKOVÁ Edita
Ulradi´s Hot Dog 25.4.2008 BUDKOVI Barbora & Jan
Rok 2010
Absolutely Spotless Dafne 20.7.2008 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Elf 24.10.2008 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Evita 24.10.2008 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Zenit 19.11.2007 SMOLSKA Kamila (PL)
Calvin Mantis 29.4.2007 LETÁČKOVÁ Taťána, Ing.
Claim Pure Royalty Alikiss 1.5.2008 RYBAŘÍKOVÁ Daniela
Diana of Volcano Cotopaxi 2.7.2005 POLÁŠKOVÁ Jana, Mgr.
Full of Surprise z Krainy Szcześcia 21.6.2009 LETÁČKOVÁ Taťána, Ing.
Furora Forta Lapitropy 29.10.2008 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Charleston Tergy 17.4.2008 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Mojito Tergy 15.3.2009 SEDLÁČKOVÁ Jana
Tamballa Total Eclipse 14.11.2008 MICHALCOVI Jolana & Drahomír
Rok 2009
Absolutely Spotless Rusalka 14.7.2006 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Szach 31.8.2006 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Tonia 5.4.2007 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Wezyr 10.9.2007 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Absolutely Spotless Zagadka 19.11.2007 BUDKOWSKI Tomasz (PL)
Agent Double O Seven Alikiss 23.5.2006 KREJČOVÁ Zdenka
Babette z Karpatského lesa 1.5.2004 RYBAŘÍKOVÁ Daniela
Bellina Biondina Amore Sopraffino 2.8.2008 SOUDKOVÁ Dana
Carmen z Holiček 27.8.2006 SOUDKOVÁ Dana & KONEČNÝ Pavel
Celestina z Holiček 27.8.2006 SOUDKOVÁ Dana & KONEČNÝ Pavel
Crowned To Rule Alikiss 1.5.2008 SOUDKOVÁ Dana
Dortík Tergy 11.7.2007 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Hot Chocolate Perla Vltavy 15.11.2007 DRAŽNÁ Jana, Mgr.
Rok 2008
Absolutely Spotless Talia 5.4.2007 MAYER Hermann (AT)
All For One Kiss Alikiss 23.5.2006 ČANČÍKOVÁ Alice
Beagelee Blackjack (IID) 8.7.2006 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Dick z Cipískovy louky 20.10.2003 HABELOVÁ Eva
Ellie May Perla Vltavy 28.8.2006 HEREITOVÁ Simona
Euridiké Of Volcano Cotopaxi 10.12.2006 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Erik z Ožináku 28.4.2003 POLÁŠKOVÁ Jana, Mgr.
Frenkie Ex Duffla 1.1.2006 FRNČOVÁ Lenka
Henessy Tricolor Diamond 20.2.2005 URBANOVI Pavla & Petr
Howdy Ithaka Bohemia 1.9.2005 HAVLÍKOVÁ Helena
Chantal Weinlinie 14.9.2005 LUCZAK Iwona (PL)
Our Miss Fred Interpet-SC 22.4.2005 VYTEJČKOVI Petra & Roman
Monty Jack Weilinie 11.7.2006 BAUEROVÁ Petra
Rescator Weinlinie 3.5.2002 LUCZAK Iwona (PL)
Summer Storm From Elly´s Pack 17.6.2006 MICHALCOVÁ Jolana
Skilos Mas Green Jacket 18.4.2006 VYTEJČKOVI Petra & Roman
Rok 2007
Bono z Turčianskej kotliny 7.9.2002 ČENDULOVÁ Eva, Ing. (SK)
Boo-Boo Randavica 15.12.2003 ČENDULOVÁ Eva, Ing. (SK)
Demi Moore from Muskoka Dream´s 8.4.2005 MICHALCOVI Jolana & Drahomír
Optima Tergy 3.3.2005 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Rok 2006
Ax Blýskavica 14.3.2003 DRAŽNÁ Jana
Candy Blýskavica 28.6.2004 DRAŽNÍ Jana & Lubomír
Carol Blýskavica 28.6.2004 DRAŽNÍ Jana & Lubomír
Dark Duchess Rabbit Run 30.5.2004 ŠABATA Michal
Nannuk Tergy 8.1.2005 BUDKOVI Barbora & Jan
Nugetka Tergy 8.1.2005 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Originál Tergy 3.3.2005 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Rok 2005
Acheron of Volcano Cotopaxi 25.6.2003 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Creme Cuculuny Tergy 2.4.2003 BUDKOVI Barbora & Jan
Questor Boy of the Jolly Kids 28.2.2004 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Sann Blýskavica 13.6.1994 MRLINA Stanislav
Rok 2004
Anely Tergy 27.5.2002 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Arleta Tergy 14.10.1999 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Asta Rychlonožka 24.3.1999 BÁRTOVI Gábina & Martin
Brita zpod Měděnce 19.2.1992 BUDKOVI Barbora & Jan
Kéfea Charmante Rapa-Nui 3.10.2001 ČÁSLAVSKÁ Květoslava
Quandary z Vrbové Lhoty 11.4.2001 PEŠLOVÁ Věra, Ing.
Remi Champagne Rapa-Nui 4.11.1999 RYŠAVÝ Lukáš
Skansehøj`s Eddie 15.7.2001 URBANOVI Pavla & Petr
Starbuck Torbay Ring Amulet 22.3.2003 ČANČÍKOVÁ Alice
Vanilla Flower Tergy 16.7.2001 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Zak Tergy 11.4.2002 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Rok 2003
Agon Adrigon 12.8.2001 BUDKOVI Barbora & Jan
Heidi z Českého lesa 14.7.1999 LEGÁTOVÁ Jiřina
Järve Baro Edler von Helle Berge 8.4.2001 BUDKOVI Barbora & Jan
Käfer des Waldes Rapa-Nui 3.10.2001 BUDKOVI Barbora & Jan
Nashira Rapa-Nui 24.11.2000 BUDKOVI Barbora & Jan
Nela Weinlinie 31.7.2001 ŠABATA Ondřej
Quaintman z Vrbové Lhoty 11.4.2001 TOPKA Jan
Rossa Blýskavica 30.5.1994 BUDKOVI Barbora & Jan
Sam z Ožináku 2.4.1998 ČANČÍKOVÁ Alice
Rok 2002
Baltazar Tarsos 12.8.1998 CALETKOVÁ Darja
Carrie Tergy 17.4.1998 BUDKOVI Barbora & Jan
Cir Bona Fides-Lang 10.6.1998 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Crazy Any Ček 13.9.1999 ČÁSLAVSKÁ Květoslava
Daragoj Crystal Chance 25.8.2000 ČANČÍKOVÁ Alice
Fargo z Jaroslavických rybníků 31.5.2000 ŠIŠKOVÁ Miloslava, Ing.
Chanel Tergy 28.2.1999 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Chit Weinlinie 30.1.2000 FRNČOVÁ Lenka
Isabela Lafu 20.1.2001 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Millenium Queen Tergy 1.1.2000 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Nargilé Rapa-Nui 24.11.2000 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Rok 2001
Babetta Weinlinie 25.7.1998 ŠIŠKOVÁ Miloslava, Ing.
Cokie Any Ček 13.9.1999 MALÍKOVÁ Jana, Ing.
Dufosee Perlina 14.2.1999 URBANOVI Pavla & Petr
Fred Tergy 29.6.1998 FRIČ Zdeněk
Harriet Blýskavica 12.9.1996 URBANOVI Pavla &  Petr
Jasmine Tergy 29.6.1999 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Jeany z Vrbové Lhoty 27.4.1997 BUDKA Jan, Ing.
Xailo het Hulterhof 23.10.1998 FRNČOVÁ Lenka
Xanthia Tergy 21.6.1997 HOLUB Miloslav, Ing.
Rok 2000
Cindy od Světoviny 24.9.1996 VAŇKOVÁ Michaela
Oliver Baron Blýskavica 30.7.1997 FRNČO Ladislav
Quadar Blýskavica 10.1.1998 HOLÁ Alena
Undine Pale Rapa-Nui 30.6.1997 KOTASOVÁ Barbora
Vogue Vixen Rapa-Nui 19.1.1997 KOTASOVÁ Barbora
Xantos Tergy 21.6.1997 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Rok 1999
Aran Jeseníky 23.1.1997 SLOUP Ivo, Ing.
Astra Kajigo 30.6.1996 GODÁROVÁ Jitka, Mgr.
Forrest Gump Simply the Best 8.5.1995 KOTASOVÁ Barbora
Lucky Boy Blýskavica 7.2.1997 STROUHAL, JUDr.
Meryl Tergy 12.5.1996 TICHÁNKOVÁ Ivana, Ing.
Nella Blýskavica 26.6.1993 KOTASOVÁ Barbora
Xandy Tergy 21.6.1997 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Rok 1998
Hijacker vom Igelweg 13.1.1996 BUDKA Jan, Ing.
Karin Tergy 1.3.1996 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Lesan Tergy 21.3.1992 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Orlík Tergy 19.5.1993 TICHÁNKOVÁ Ivana, Ing.
Ower Blýskavica 2.1.1994 URBANOVI Pavla & Petr
Teo Atak 28.9.1994 CHLÁDEK Julius, Ing. (SK)
Rok 1997
Babsi Blýskavica 24.1.1996 BUČKO S., MVDr. (SK)
Biggi Tergy 3.2.1995 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Dasty Tergy 16.6.1995 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Charlie Blýskavica 9.7.1996 WEINLICHOVI Josef + Lenka
Chitta Blýskavica 9.7.1996 WEINLICHOVI Josef + Lenka
Jespa Tergy 8.3.1996 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Sonny Blýskavica 13.6.1993 WEINLICHOVI Josef + Lenka
Rok 1996
Sandy Tergy 13.10.1993 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Tarla Blýskavica 7.12.1994 WEINLICHOVI Josef + Lenka
Tobby het Hulterhof 5.1.1995 KREJZKOVÁ Anna, Ing.
Will Murphy of Justine`s Pack 24.7.1993 WEINLICHOVI Josef + Lenka

- nahoru -

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.