Zpět na→ Chov

POSTUP UCHOVNĚNÍ

Majitel jedince, který splnil podmínky zařazení do chovu, zašle e-mailem poradci chovu následující dokumenty:

– kopii průkazu původu
– kopie posudků z výstav, které jsou nutné pro uchovnění. Tyto výsledky je nutno mít zapsané v průkazu původu.
případně kopii tabulky ze zkoušek
– 2 fotografie jedince *
– žádost o uchovnění
– potvrzení o zaplacení poplatku za uchovnění

A následně zašle poradci chovu doporučeně**
– originál průkazu původu

Poradce chovu do originálu průkazu původu potvrdí splnění chovných podmínek a zašle jej doporučeně zpět majiteli.
Majitel potvrzený originál průkazu původu zašle nebo osobně zanese na:

Plemennou knihu ČMKJ, provozovna a korenspondenční adresa: Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 – Chodov, Fax: +420 224 948 470, kde do originálu průkazu původu vyznačí chovnost jedince.

Dodatek:

* Prosíme, věnujte pozornost při výběru snímků zasílaných k uchovnění!

Je nezbytné, abyste posílali snímky které neobsahují žádnou reklamu jako např. autora fotek, či jakoukoli formu copyrightu (autorská práva). Takový materiál nebude zveřejněn.

Jde nám především o ilustrativní fotografie psa, ne o umělecké dílo, nebo formu reklamy na konkrétního psa.

Posílejte 1 snímek psa k uchovnění v postoji – z profilu a 1 snímek hlavy – z čelního pohledu.

** Potvrzení o chovnosti lze provést po předchozí domluvě i osobně (např. na výstavě). Každopádně dokumenty nutné k uchovnění (kopie, fotografie) musí být bez vyjímky zaslány nebo předány před potvrzením.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.