Zpět na→ Chov

Zpět na→ Krytí a vrhy

Podrobný návod jak postupovat při vyřizování krytí a zápisu vrhu štěňat

1.   Potvrzení o krytí

Majitel feny si před krytím vytiskne z webu Beagle Clubu Krycí list, který spolu s majitelem krycího psa při krytí vyplní a podepíšou.  Psy zapsané v české plemenné knize lze použít ke krytí pouze v případě, že splnili Podmínky zařazení do chovu a mají od poradkyně chovu na zadní straně PP potvrzeno splnění podmínek zařazení do chovu.  U zahraničních krytí je prokázání chovnosti krycího psa na straně držitele feny. Krycí pes musí splňovat chovné podmínky země, ve které je zapsán v době krytí v plemenné knize. Po uskutečnění krytí odesíláte do 8 dnů celý Krycí list na adresu poradkyně chovu. Ta vám Krycí list orazítkuje, podepíše a zašle zpět. Ponechá si jen jeho spodní ústřižek.

Řádně vyplněný a podepsaný Krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutným k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

 

2.   Přihláška vrhu

Do 3 týdnů po narození štěňat zasílá majitel chovné feny přihlášku vrhu (viz klubové dokumenty) na Plemennou knihu ČMKJ ( Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00)

Do přihlášky vrhu zapisujeme štěňata v pořadí NEJPRVE PSY, PAK FENY.

Součástí přihlášky vrhu je vyplněný, podepsaný a orazítkovaný krycí list.

V případě zahraničního krytí přiložte i kopii originálu PP otce štěňat.

Pokud doposud nebyl na ČMKJ zaslán PP feny – matky vrhu, či psa – otce k vyznačení chovnosti a zapsání chovnosti do plemenné knihy, je potřeba originál PP zaslat spolu s přihláškou vrhu. V PP musí být na zadní straně od poradce chovu zapsáno datum, kdy splnil podmínky zařazení do chovu.

Na plemenné knize přidělí štěňatům čísla zápisu a přihlášku zasílají poradci chovu BC. Po kontrole a zaevidování, zasílá poradce chovu přihlášku zpět chovateli.

Před vyřízením přihlášky vrhu na Beagle clubu ČR musí majitel vrhu zaplatit poplatek za odchovaná štěňata na účet Beagle clubu ČR.

Chovatel na základě přidělených čísel zápisu nechá štěňata na veterině označit tetováním a nebo čipem. V případě čipů nalepí do přihlášky vrhu čipová čísla na konec řádku za číslem zápisu štěněte.

Veterinář na přihlášce vrhu potvrdí označení štěňat.

Poté přihlášku vrhu zasílá chovatel zpět na plemennou knihu ČMKJ. Z plemenné knihy pak dostanete poštou za příslušný poplatek průkazy původu štěňat.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.