Zpět na→ Chov

Zpět na→ Krytí a vrhy

Podrobný návod jak postupovat při vyřizování krytí a zápisu vrhu štěňat

POSTUP ADMINISTRATIVY CHOVU (OD KRYTÍ PO ZÁPIS VRHU ŠTĚŇAT)

1) Majitel feny si před krytím vytiskne z webu Beagle Clubu krycí list, který spolu s majitelem krycího psa při krytí vyplní a podepíšou. Psy zapsané v české plemenné knize lze použít ke krytí pouze v případě, že splnili podmínky zařazení do chovu a mají od poradkyně chovu na zadní straně PP zařazení do chovu potvrzeno. U zahraničních krytí je prokázání chovnosti krycího psa na straně držitele feny. Krycí pes musí splňovat chovné podmínky země, kde je v době krytí zapsán v plemenné knize. Při sestavování chovných párů mějte na paměti, že alespoň jeden z páru musí být otestován na epilepsii typu Lafora a výsledek tohoto genetického vyšetření musí být prostý (N/N).

2) Do 8 dnů po uskutečnění krytí odešlete celý krycí list na adresu poradkyně chovu. Ta vám krycí list orazítkuje, podepíše a zašle zpět. Ponechá si jen jeho spodní ústřižek. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je doklad, který se přikládá k přihlášce vrhu pro zápis štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

3) Po narození vrhu zaplaťte poplatek za zapsaná štěňata na účet BC (viz poplatky).

4) Do 3 týdnů od narození štěňat vyplňte přihlášku vrhu (ke stažení z webu BC – viz klubové dokumenty) a zašlete ji na Plemennou knihu ČMKJ (Lešanská 1176/2A, Praha 4 Chodov, 141 00). Do přihlášky vrhu zapisujte štěňata v pořadí NEJPRVE PSY, PAK FENY. Součástí přihlášky vrhu je vyplněný, podepsaný a orazítkovaný krycí list. V případě zahraničního krytí přiložte i kopii PP otce štěňat. Pokud na ČMKJ dosud nebyl zaslán PP matky nebo otce vrhu k vyznačení chovnosti a zapsání chovnosti do plemenné knihy, je potřeba originál PP zaslat spolu s přihláškou vrhu. V PP musí být na zadní straně od poradce chovu zapsáno datum, kdy splnil podmínky zařazení do chovu. Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, zašlete na plemennou knihu i kopii certifikátu mezinárodně uznané chovatelské stanice.

5) Na plemenné knize přidělí štěňatům čísla zápisu a přihlášku zašlou poradci chovu BC. Po kontrole a zaevidování, pošle poradce chovu přihlášku zpět chovateli.

6) Na základě přidělených čísel zápisu nechte štěňata na veterině označit čipem, případně i tetováním. Do přihlášky vrhu pak nalepte čipová čísla (EAN kód).

7) Veterinář v přihlášce vrhu potvrdí označení štěňat a zároveň vyplní její přílohu.

8) Přihlášku vrhu zašlete zpět na plemennou knihu ČMKJ. Z plemenné knihy následně obdržíte poštou, za příslušný poplatek, průkazy původu štěňat.

9) Přílohu přihlášky vrhu zašlete na adresu poradce chovu.

Připomínáme chovatelům, že od 1.1.2020 platí povinnost vyplnit formulář „Příloha přihlášky vrhu“, který musí potvrdit veterinární lékař. Formulář je nutné vytisknout na samostatný list papíru (nikoli na zadní stranu přihlášky vrhu). Kontrola vrhu smí být provedena nejdříve po ukončeném 6. týdnu věku štěňat (doporučený věk je ukončený 8. týden věku). Potvrzený formulář odešlete na adresu poradce chovu BC ČR (nikoli na ČMKJ) do dvou týdnů od potvrzení. Chovatelům, kteří nedodají potvrzený formulář, bude pozastavena veškerá chovatelská administrativa.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.