Připomínáme první uzávěrku přihlášek na klubovou výstavu a to 7.1.2022 a platná vládní opatření:
Každý účastník starší 12 let věku se u vchodu musí prokázat jedním z následujících dokumentů:
1/ platný COVID certifikát (nejméně 14 dní po druhé dávce vakcíny nebo jedné dávce u
jednodávkového typu vakcíny)
2/ potvrzením o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID ne starší než 6 měsíců
3/ PCR test opravňuje ke vstupu pouze v těchto případech:
a/ osoby mladší 18 let
b/ osoby, jejichž zdravotní stav je kontraindikací k očkování, je nutno doložit potvrzením ze
systému ISIN (informační systém infekčních nemocí) nebo výslovným lékařským potvrzením, že
osoba nemůže být očkována a je uvedena v systému ISIN.
c/ osoby po první dávce dvoudávkové vakcíny a ještě neuplynula doba do aplikace druhé dávky
d/ osoby po druhé dávce vakcíny, od které ještě neuplynulo 14 dní
e/ osoby očkované jednodávkovou vakcínou, od níž ještě neuplynulo 14 dní.

Výslovně je zakázán vstup osobám s příznaky onemocnění COVID, i když splňují výše uvedené
podmínky pro vstup.

Celý text mimořádného opatření vlády najdete zde

Pokud si nejste jisti, kontaktujte prosím referenta pro výstavy:
Romana Přikrylová 777 088 372, vystavy.beagleclub@gmail.com

Komentáře nejsou povoleny.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.