Vážení členové,

velice si vážím času, který jste věnovali přípravě návrhů pro členskou schůzi 2019.

Návrhů přišlo opravdu hodně a budeme mít proto co dělat, abychom je všechny na členské schůzi zvládli probrat.

Pro lepší přehlednost jsem si dovolila návrhy setřídit podle toho, ke kterému dokumentu či vnitřnímu předpisu klubu se vážou, a nebo podle témat, kterých se týkají. 

Vzniklo nám 10 tematických dokumentů s návrhy. 

Velice prosím, aby si zadavatelé návrhů zkontrolovali, zda jsou všechny jejich podané návrhy začleněny, a také, zda souhlasí se zařazením k danému dokumentu či tématu. Může se stát, že jsem některý špatně pochopila a zadala ho jinde, než jste si představovali. Kdyby se taková situace vyskytla, kontaktujte mě prosím na e-mail predseda.beagleclub@seznam.cz

Na členské schůzi se bude při schvalování návrhů postupovat podle jednacího řádu členské schůze, který si na začátku schůze společně schválíme. (Na místě bude samozřejmě možné k jednacímu řádu navrhnout změny.) Moc prosím prostudujte si předem tento jednací řád, stejně jako všechny návrhy a připravte si dopředu protinávrhy, aby  jednání na schůzi bylo co nejplynulejší a zvládli jsme probrat úplně vše. 

Těším se na setkání a přínosnou diskusi.

Eva Cenková

  1. návrhy ke stanovám → Současné znění stanov naleznete zde.
  2. návrhy k chovatelským podmínkám → Současné znění chovatelských podmínek naleznete zde.
  3. návrhy k podmínkám zařazování do chovu → Současné znění podmínek zařazování do chovu naleznete zde.
  4. návrhy k členským příspěvkům
  5. návrhy k akcím a závaznému vnitřnímu předpisu č. 4 → Znění závazného vnitřního předpisu č. 4 naleznete zde.
  6. návrhy k soutěži Klubový šampion → Současné znění podmínek soutěže Klubový šampion naleznete zde.
  7. návrhy k soutěži TOP výstavní bígl → Současné znění podmínek soutěže TOP výstavní bígl naleznete zde.
  8. návrhy k Bíglovi v nouzi
  9. návrhy k výstavám
  10. různé

Kandidáti do dozorčí rady → volební řád k prostudování.

Děkujeme všem navrhovatelům a těšíme se na debatu s hojnou účastí!

Výbor BC ČR

Napište nový komentář
( nebude nikde zobrazen )

Můžete použít tyto značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.