PODPOŘÍME SPOLEČNĚ JEDEN VÁNOČNÍ ZÁZRAK ???

Beagle Club ČR na základě rozhodnutí členské schůze 17.11.2017 zřídil transparentní účet, který bude sloužit na pomoc bíglů v nouzi. Tzn. příspěvky na něm nasbírané budou na základě návrhu kohokoli po podepsání darovací smlouvy darovány útulku, spolku, sdružení starajícího se o konkrétního bígla v nouzi na úhradu jeho potřebné veterinární péče, operace, stravy, čipu, kastrace apod. Schválení udělení daru je prozatím v kompetenci výboru Beagle clubu, nicméně byli bychom rádi, kdyby k této aktivitě Beagle clubu vznikla pracovní skupina dobrovolníků.  Na účet může přispívat kdykoli kdokoli a také se zde budou posílat charitativně získané peníze na akcích klubu, z prodeje charitativních předmětů apod. Nápadů je hodně a lidí, kteří se chtějí v této aktivitě angažovat také a to je dobře !! Pokud i vy patříte k těm, komu není život pejsků v nouzi lhostejný a chtěli by jste pomoci, pak jsou vaše nápady, akce, i dary přijímány s nadšením. V tuto chvíli se můžete na nás obracet se svými nápady na email predseda.beagleclub@seznam.cz
Na účet je možno nahlížet v zobrazeném odkazu a také tam najdete číslo účtu na který můžete svůj příspěvek zaslat.
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2801346828

Transparentní účet na pomoc bíglům v nouzi:

2801346828/2010

 

Komentáře nejsou povoleny.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.