Díky všem, kteří si našli pár minut svého času a odpověděli na průzkum Tiché aukce,

který proběhl formou on-line dotazníku. Během tří týdnů vyplnilo dotazník 14 bíglařů, kteří všichni odpověděli, že je aukce zajímá. Mírná převaha (50%) respondentů se aukcí účastní pravidelně, ostatní občas (42.9%). Většina se účastní jako dárce nebo dárce a zároveň i dražitel. Třinácti dotázaným se aktuální podoba aukce líbí. Pouze jeden respondent zodpověděl, že nelíbí, avšak jakýchkoli návrhů na zlepšení. Valná většina (78.6%) považuje za informace ohledně využití peněz z aukce (web, ročenka) za dostatečné. Zajímavá byla reakce na návrh, že by aukce končila ještě před koncem posuzování výstavy. Mírná převaha (57.1%) byla pro.

Děkuji vám všem a těšíme se v lednu na pátém ročníku tiché aukce, na kterou budete brzy pozváni!

– AC

→ Tichá aukce

Komentáře nejsou povoleny.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.