Informace o změně Veterinárního zákona platné od 1. 11. 2017,

podle kterého vzniká povinnost hlásit vlastnictví 5 a více fen starších 12 měsíců.

 

Povinnost hlášení fen veterinární správě.

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že „Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.); Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich“. Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz – činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line.

V případě nejasností se obraťte na vaší Krajskou veterinární správu.

 

K upřesnění jak je to myšleno s loveckými psy na něž se povinnost nevztahuje:

Kritériem je zde lovecká upotřebitelnost, nikoliv pouze příslušnost k loveckému plemenu. Konkrétně se vychází z definice loveckého psa dle §44 odst. 1 zákona 449/2001Sb., Zákona o myslivosti:(1) Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.

Komentáře nejsou povoleny.

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.