Příspěvky v kategorii 'Zprávy výboru'

Vážení bíglaři a chovatelé,
s potěšením oznamujeme, že nově pro vás máme k dispozici knihu Bígl od autorky W. Warnekeové, dlouholeté chovatelky z Německa. Tato praktická publikace je v nabídce za cenu 120,- pro členy BC ČR a za 150,- pro nečleny (doporučená maloobchodní cena je 200,-). Kniha skvěle doplní vaši knihovnou a bude užitečným pomocníkem novopečených majitelů štěňátek. Může posloužit i jako náhrada brožury Život s bíglem, která je momentálně vyprodaná a prochází aktualizací. Knihy lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě předat osobně (např. členská schůze Konopiště, MV České Budějovice). V případě zájmu kontaktujte, prosím, poradkyni chovu Alici Čančíkovou.

Vážení členové,

velice si vážím času, který jste věnovali přípravě návrhů pro členskou schůzi 2019.

Návrhů přišlo opravdu hodně a budeme mít proto co dělat, abychom je všechny na členské schůzi zvládli probrat.

Pro lepší přehlednost jsem si dovolila návrhy setřídit podle toho, ke kterému dokumentu či vnitřnímu předpisu klubu se vážou, a nebo podle témat, kterých se týkají. 

Vzniklo nám 10 tematických dokumentů s návrhy. 

Velice prosím, aby si zadavatelé návrhů zkontrolovali, zda jsou všechny jejich podané návrhy začleněny, a také, zda souhlasí se zařazením k danému dokumentu či tématu. Může se stát, že jsem některý špatně pochopila a zadala ho jinde, než jste si představovali. Kdyby se taková situace vyskytla, kontaktujte mě prosím na e-mail predseda.beagleclub@seznam.cz

Na členské schůzi se bude při schvalování návrhů postupovat podle jednacího řádu členské schůze, který si na začátku schůze společně schválíme. (Na místě bude samozřejmě možné k jednacímu řádu navrhnout změny.) Moc prosím prostudujte si předem tento jednací řád, stejně jako všechny návrhy a připravte si dopředu protinávrhy, aby  jednání na schůzi bylo co nejplynulejší a zvládli jsme probrat úplně vše. 

Těším se na setkání a přínosnou diskusi.

Eva Cenková

  1. návrhy ke stanovám → Současné znění stanov naleznete zde.
  2. návrhy k chovatelským podmínkám → Současné znění chovatelských podmínek naleznete zde.
  3. návrhy k podmínkám zařazování do chovu → Současné znění podmínek zařazování do chovu naleznete zde.
  4. návrhy k členským příspěvkům
  5. návrhy k akcím a závaznému vnitřnímu předpisu č. 4 → Znění závazného vnitřního předpisu č. 4 naleznete zde.
  6. návrhy k soutěži Klubový šampion → Současné znění podmínek soutěže Klubový šampion naleznete zde.
  7. návrhy k soutěži TOP výstavní bígl → Současné znění podmínek soutěže TOP výstavní bígl naleznete zde.
  8. návrhy k Bíglovi v nouzi
  9. návrhy k výstavám
  10. různé

Kandidáti do dozorčí rady → volební řád k prostudování.

Děkujeme všem navrhovatelům a těšíme se na debatu s hojnou účastí!

Výbor BC ČR

Vážení členové Beagle Clubu ČR,
všichni jste srdečně zváni na členskou schůzi, která se uskuteční 5. října 2019 od 10.00 hod.
v Hubertově klubu hotelu Konopiště Nová Myslivna.
Využijte této jedinečné příležitosti k tomu, aby váš hlas byl slyšet, a přijeďte se vyjádřit k
tématům, která vás pálí! Nový výbor bude rád za jakoukoli zpětnou vazbu a podněty z vaší
strany. Díky nim bude moct zlepšit svou činnost, aby se vám v klubu líbilo.
Tato schůze bude také částečně volební. Volit se bude dozorčí rada.
Na programu bude:
1) shrnutí činnosti klubu od poslední členské schůze 17. 11. 2018, včetně prezentace bilance
hospodaření klubu,
2) představení nového webu, případně alespoň jeho funkcionalit,
3) hlasování o návrzích na změnu stanov a závazných vnitřních předpisů Beagle Clubu ČR
navržených výborem a členy klubu,
4) volba členů dozorčí rady,
6) volná diskuse.
Podněty ke zlepšení fungování klubu či návrhy na změny stanov a závazných vnitřních
předpisů je potřeba zaslat elektronicky nebo poštou předsedkyni klubu Evě Cenkové do 5.
září 2019.
Veškeré obdržené body k projednání na schůzi budou zveřejněny na webu klubu do 15. září
2019.
Do 5. září 2019 rovněž přijímáme kandidatury do dozorčí rady klubu. Zasílejte je prosím
elektronicky nebo poštou předsedkyni klubu Evě Cenkové.
Velice se těšíme na hojnou účast! Případné doprovázející členy rodiny a vaše pejsky snad
potěší možnost venkovního vyžití v zámeckém parku, procházka kolem rybníku nebo
možnost návštěvy zámku Konopiště.
Parkovat bude možné na velkém zámeckém parkovišti, které se od hotelu nachází pár kroků.
Parkovné stojí 60 Kč na den.
Svou účast na schůzi prosím potvrzujte do 28. září 2019 na e-mail
redakce.beagleclub@gmail.com.
Výbor BC ČR
Kontakt na předsedkyni klubu:
predseda.beagleclub@seznam.cz
Eva Cenková
Doškův mlýn 118
Mokré Lazce
747 62

Dne 19. 7. 2019 odstoupila z výboru Ivana Kubátová. Dne 23. 7. 2019 odstoupila z dozorčí rady Veronika Malátová. Oběma členkám děkujeme za jejich ochotu a práci pro klub. Zároveň tímto vyzýváme členy, aby posílali své kandidátky do dozorčí rady, kterou potřebujeme zvolit na členské schůzi 5. 10. 2019. Taktéž hledáme posilu do výboru, a to na pozici ekonoma. Své kandidátky a nabídky na práci ekonoma posílejte prosím na e-mail predseda.beagleclub@seznam.cz.

Shrnutí činnosti klubu za první půlrok úřadování v nové sestavě ZDE

Beagle Club obdržel výstupní data z plemenné knihy ČMKJ za rok 2018. Přinášíme vám čerstvou statistiku chovu za loňský rok:
Celkem uskutečněných krytí: 45
Celkem narozených vrhů: 36
Celkem zapsaných štěňat: 220 (111 psů a 109 fen)
Počty štěňat podle barev: 182 trikolor, 32 bikolor, 1 red/white, 5 harepied.
Byl dovezen 1 jedinec ze zahraničí (Dánsko) a uskutečnila se 2 zahraniční krytí (Maďarsko, Polsko).
V porovnání s rokem 2017 klesl počet vrhů o 20 %, počet zapsaných štěňat se snížil o necelých 8 %. Snížila se rovněž i barevná variabilita narozených štěňat. V roce 2017 byl i počet dovezených jedinců ze zahraničí vyšší, a to čtyřikrát.

Vážení členové,

do zpravodaje se nám vkradl sazečský šotek a nadělal nám pěknou neplechu v rubrice nových šampionů a u výsledků klubových BZH.

Omlouváme se všem, u jejichž psa je otištěno chybné jméno majitele.

Správné informace měly znít takto:

Bindy Darest – maj. Lucie Kurešová
Flirt Vodka Tergyan – maj. Atina Kiriakovská
Kind Black Joker Perla Vltavy – maj. Jana Bartoňová

Omlouváme se Gabriele Uhrové za chybně uvedené jméno vůdce psa Amelie Beabby. Vůdcem byla Tereza Uhrová.

Omlouváme se Atině Kiriakovské za překlep ve jméně.

Omlouváme se za chybně uvedené jméno vrchního rozhodčího u klubových BZH v Mokrých Lazcích. Vrchním rozhodčím byl Miroslav Vítek.

 

Za redakci BC ČR
Karolína Zamora

Milí členové a příznivci plemene bígl,

s radostí vám oznamujeme, že vyšel očekávaný Katalog chovných psů 2018 a Zpravodaj 2017–2018! Distribuce obou tiskovin začala dne 26. 1. 2019 na pražské Klubové výstavě.

Členové mají nárok na jeden výtisk katalogu a zpravodaje zdarma. Ti, kteří se klubové výstavy nezúčastnili, automaticky dostanou obě tiskoviny do svých poštovních schránek. Pokud by si chtěli pořídit výtisků více, za poplatek je to možné. Výtisky navíc je potřeba objednat.

Obě tiskoviny jsou zároveň v prodeji i pro všechny zájemce z řad nečlenů klubu.

Výtisky objednávejte na e-mailu redakce.beagleclub@gmail.com. Po e-mailu proběhne domluva ohledně předání a zaplacení.

Ceny pro členy:
Katalog: první výtisk zdarma a každý další výtisk 200 Kč
Zpravodaj: první výtisk zdarma a každý další výtisk 200 Kč

Poštovné: v každém případě na náklady klubu

Ceny pro nečleny:
Katalog: 400 Kč/ks
Zpravodaj: 400 Kč/ks
Poštovné: paušální poplatek 100 Kč za zásilku v jakékoli kombinaci

Výbor BC ČR

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.