Příspěvky v kategorii 'Novinky'

Milí příznivci plemene bígl,
jménem BC ČR si Vás dovoluji informovat, že vybíráme členské příspěvky na rok 2022. Výše příspěvku zůstává stejná, a to 400 Kč.
Moc si vážíme všech, kteří svým příspěvkem podporují činnost klubu.
Platbu členského příspěvku zasílejte nejpozději do 31.12.2021 na účet: 2701386507/2010
Variabilní symbol: číslo Vašeho mobilní telefonu
Specifický symbol: 2
Děkujeme za Vaši podporu.
Za BC ČR
Jana Kroutilová
jednatel
trek.beagleclub@seznam.cz

ZÁPIS

USNESENÍ

Beagle Club ČR navázal spolupráci s výzkumným týmem ve Velké Británii, který se zabývá výzkumem onemocnění SRMA. Sbíráme vzorky jedinců trpících tímto onemocněním. Jste-li majitelem nebo chovatelem postiženého jedince, kontaktujte prosím poradkyni chovu (chov.beagleclub@gmail.com) a pomozte odhalit genetickou podstatu tohoto závažného onemocnění.

Žádosti o uchovnění zasílejte do konce listopadu 2021. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou moci být do konce roku 2021 z kapacitních důvodů vyřízeny. Potvrzování chovnosti bude obnoveno v lednu 2022 (dle podmínek zařazení do chovu nově schválených členskou schůzi v listopadu 2021).
Zároveň upozorňujeme, že momentálně dochází k zpoždění chovatelské administrativy na plemenné knize ČMKJ a to nejen u potvrzování přihlášek vrhů, ale i vystavování rodokmenů. Prosíme, neobracejte se na poradkyni chovu s dotazy, kde se nachází vaše přihláška vrhu, neboť PV vyřizuje a odesílá po jejich obdržení z plemenné knihy obratem.
Děkujeme za pochopení

Vzhledem k tomu, že členská schůze svolána na 6.11.2021 v 10,00 hod. nebyla usnášeníschopná, svolává výbor Beagle clubu ČR Náhradní členskou schůzi, která se bude konat 6.11.2021 od 10,30 hod v restauraci U Šírů, Tvarožná.

28.10.2021 Studenec u Trutnova

VÝSLEDKY

Výstavní sezóna roku 2021 v ČR je u konce a probíhá vyhodnocení výsledků výstavní sezóny v rámci soutěže Top výstavní bígl roku. Majitele, kteří sami počítali bodový zisk svého psa/feny, mohou výsledek zaslat na email redakce.beagleclub@gmail.com (do 1.12.2021).

VÝSLEDKY SOBOTA

VÝSLEDKY NEDĚLE

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.