Příspěvky v kategorii 'Novinky'

Připomínáme první uzávěrku přihlášek na klubovou výstavu a to 7.1.2022 a platná vládní opatření:
Každý účastník starší 12 let věku se u vchodu musí prokázat jedním z následujících dokumentů:
1/ platný COVID certifikát (nejméně 14 dní po druhé dávce vakcíny nebo jedné dávce u
jednodávkového typu vakcíny)
2/ potvrzením o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID ne starší než 6 měsíců
3/ PCR test opravňuje ke vstupu pouze v těchto případech:
a/ osoby mladší 18 let
b/ osoby, jejichž zdravotní stav je kontraindikací k očkování, je nutno doložit potvrzením ze
systému ISIN (informační systém infekčních nemocí) nebo výslovným lékařským potvrzením, že
osoba nemůže být očkována a je uvedena v systému ISIN.
c/ osoby po první dávce dvoudávkové vakcíny a ještě neuplynula doba do aplikace druhé dávky
d/ osoby po druhé dávce vakcíny, od které ještě neuplynulo 14 dní
e/ osoby očkované jednodávkovou vakcínou, od níž ještě neuplynulo 14 dní.

Výslovně je zakázán vstup osobám s příznaky onemocnění COVID, i když splňují výše uvedené
podmínky pro vstup.

Celý text mimořádného opatření vlády najdete zde

Pokud si nejste jisti, kontaktujte prosím referenta pro výstavy:
Romana Přikrylová 777 088 372, vystavy.beagleclub@gmail.com

PROPOZICE

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOG OFFICE

Milí příznivci plemene bígl,
jménem BC ČR si Vás dovoluji informovat, že vybíráme členské příspěvky na rok 2022. Výše příspěvku zůstává stejná, a to 400 Kč.
Moc si vážíme všech, kteří svým příspěvkem podporují činnost klubu.
Platbu členského příspěvku zasílejte nejpozději do 31.12.2021 na účet: 2701386507/2010
Variabilní symbol: číslo Vašeho mobilní telefonu
Specifický symbol: 2
Děkujeme za Vaši podporu.
Za BC ČR
Jana Kroutilová
jednatel
jednatel.beagleclub@gmail.com

ZÁPIS

USNESENÍ

Beagle Club ČR navázal spolupráci s výzkumným týmem ve Velké Británii, který se zabývá výzkumem onemocnění SRMA. Sbíráme vzorky jedinců trpících tímto onemocněním. Jste-li majitelem nebo chovatelem postiženého jedince, kontaktujte prosím poradkyni chovu (chov.beagleclub@gmail.com) a pomozte odhalit genetickou podstatu tohoto závažného onemocnění.

Žádosti o uchovnění zasílejte do konce listopadu 2021. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou moci být do konce roku 2021 z kapacitních důvodů vyřízeny. Potvrzování chovnosti bude obnoveno v lednu 2022 (dle podmínek zařazení do chovu nově schválených členskou schůzi v listopadu 2021).
Zároveň upozorňujeme, že momentálně dochází k zpoždění chovatelské administrativy na plemenné knize ČMKJ a to nejen u potvrzování přihlášek vrhů, ale i vystavování rodokmenů. Prosíme, neobracejte se na poradkyni chovu s dotazy, kde se nachází vaše přihláška vrhu, neboť PV vyřizuje a odesílá po jejich obdržení z plemenné knihy obratem.
Děkujeme za pochopení

Vzhledem k tomu, že členská schůze svolána na 6.11.2021 v 10,00 hod. nebyla usnášeníschopná, svolává výbor Beagle clubu ČR Náhradní členskou schůzi, která se bude konat 6.11.2021 od 10,30 hod v restauraci U Šírů, Tvarožná.

28.10.2021 Studenec u Trutnova

VÝSLEDKY

Beagle Club ČR (c) 2008 | Používá WordPress, téma Beagles od simpleArt, hostováno u GIGASERVER | Všechna práva vyhrazena.